Kader Primair AVS — Jrg. 22 (maart 2017) nr. 7

Deze editie is als PDF beschikbaar

Actueel

02 Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs
Kwaliteit vve in G37 verbeterd

03 Eerste universitaire lerarenopleiding primair onderwijs
Geeft enorme kwaliteitsimpuls

04 Geld voor vervanging studerende schoolleiders
Subsidieregeling rond 1 april in Staatscourant

Thema: Onderwijs, opvang en zorg

10 Van voorschool tot vo
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet onderwijs”, aldus de bevlogen directeuren. Een reportage.

14 Minder doorverwijzen
In kindcentra lukt het leraren, pedagogische medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt – interdisciplinair – team te vormen en zich samen te richten op de brede ontwikkeling van kinderen. De eerste onderzoeksresultaten wijzen op minder doorverwijzingen.

18 ‘Werelden verbinden’
Leidinggeven aan een integraal kindcentrum

Verder in dit nummer

26 Persoonvorming als vak
Platform Onderwijs2023 benoemde persoonsvorming tot een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak je als school werk van deze opdracht? “Het is geen afgebakend gebied met een vaste definitie.”

30 ‘Leraren uitdagen tot een hoger level’
Op kbs De Zandberg in Breda kunnen leerlingen hun talenten ontplooien in De Zandberg Academie. Het is een initiatief van leraar Michiel Santegoeds, die zijn idee uitwerkte met subsidie van het LerarenOntwikkelfonds (LOF). Directeur Hans Staps ondersteunt het van harte.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook! Good practice
Pabo-studenten vangen vluchtelingenkinderen op

25 Passend onderwijs
Regulier en speciaal onderwijs groeien natuurlijk naar elkaar toe

35 Politieke column
Paul van Meenen (D66)

36 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Action Learning – ervaringen deelnemers

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
‘De plicht om weerstand te bieden’