Kader Primair AVS — Jrg. 22 (februari 2017) nr. 6

Deze uitgave is als PDF beschikbaar.

Actueel:

02 ‘Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’
Rondetafelgesprek rol eindtoets en gewichtenregeling

03 Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld
Primair onderwijs

06 Onderzoekend en ontwerpend leren vereist scholing leerkrachten
AVS-peiling: Maatwerkondersteuning in school nodig

Thema: Daadkrachtig leiderschap

08 Pionieren met nieuwe onderwijsconcepten
Ideeën om een gloednieuwe school ‘eigen stijl’ op te zeggen zijn er volop. De een gaat uit van de jongensachtige manier van leren, de ander ziet de haven als episch centrum van leren, een derde zet in op innovatief onderwijs voor denkende doeners. Maar eenvoudig is het niet.

12 Je maatschappelijke blik verruimen
Voor de nieuwe koersbepaling namen medewerkers van Stichting KPOA een kijkje in de keuken bij organisaties buiten het onderwijs, zoals de reddingsbrigade, Politieacademie en een voetbalclub. Het vormde de opmaat voor een nieuwe missie en visie, die inspeelt op de veranderende samenleving.

16 ‘Joepiedepoepie dat is goed!’
Een robot in je team.

Verder in dit nummer:

24 Elke dag tien minuten spelen met ict
Ict is een geweldig middel om je onderwijs mee te verrijken, zegt Zachary Walker. De autoriteit op het gebied van pedagogisch leiderschap en innovatie legt tijdens het AVS-congres in maart met zijn aanstekelijke enthousiasme onder andere uit hoe toegankelijk ict is voor onderwijstoepassingen. Een voorproefje.

28 Met een cijfer stopt voor leerlingen het leren
De kritiek op de toets- en cijfercultuur in het onderwijs neemt toe. Hoe betrouwbaar zijn die cijfers eigenlijk? En sporen ze leerlingen wel aan tot leren of ontmoedigen ze juist? De tijdgeest is er om beoordelen structureel anders aan te pakken. Steeds meer scholen en leren experimenteren dan ook met andere vormen van feedback.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

22 Zo kan het ook! Good practice
Gepersonaliseerd leren in combinatieklas stimuleert 21e eeuwse vaardigheden.

23 Passend onderwijs
Bouwen aan leesplezier.

33 Politieke column
Loes Ypma (PvdA)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergangen: Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs / Veranderen in de onderstroom.

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
De weg naar excellent leiderschap.