Kader Primair AVS — Jrg. 22 (april 2017) nr. 8

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Toezicht en zelfevaluatie

10 Nieuwe inspectietoezicht
Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe inspectie toezicht in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De inspectie begint voortaan bij het bestuur. Eigen verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt. De eerste ervaringen zijn positief, al is er ook nog onduidelijkheid en een kritische noot.

14 Zelfkritisch en transparant, maar hoe?
Scholen gaan de komende jaren steeds meer naar zichzelf kijken. Een effect van het nieuwe toezichtkader, waarin zelfevaluatie steeds belangrijker wordt. Maar hoe organiseer je dat? Waar let je op? Wat is bijvoorbeeld een betrouwbare lesobservatie? “Het is ook heel prettig als andere professionals bij je in de keuken kijken.”

18 Samen optrekken voor het beste onderwijs
Relatie bestuur-toezicht kan veel doen voor school

Actueel

02 AVS wil snel starten met vervolgfase curriculumontwikkeling
Duidelijkheid verscholen

03 Primair onderwijs verdient meer
AVS ondertekent manifest PO in Actie

05 Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren
Subsidie aanvragen voor 15 oktober

Verder in dit nummer

28 Daadkrachtig leiderschap
Voor de schoolleider is het jaarlijkse AVS-congres een moment om te reflecteren op het onderwijs en de eigen rol daarin, voor de ander juist een gezellige reünie en schoolreisje ineen. Maar voor de meesten zijn zowel inhoud als sfeer belangrijk. “Ik haal hier inspiratie om verder te komen.” Een impressie van 17 maart 2017.

34 Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid is belangrijk voor de toekomst van leerlingen. Openbaar Onderwijs Groep Groningen, met basis- en middelbare scholen, ontwikkelt een doorlopende leerlijn digitale vaardigheden. “Het is belangrijk mee te groeien met de technologische ontwikkeling en de inhoud van het curriculum steeds aan te kunnen passen.”

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook! Good practice
Huiswerkbegeleiding op school

25 Passend onderwijs
Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel

37 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP)

38 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Ondernemend Leiderschap – Nieuw!

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
‘Aan de slag met Policy Covernance’