Kader Primair AVS — Jrg. 21 (mei 2016) nr. 9

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Europees schoolleiderschap

12 ‘Europese scholen moeten bakens van hoop zijn’
Interview ESHA-voorzitter Clive Byrne
De zon schijnt in Dublin, óók in het kantoor van Clive Byrne. De voorzitter van de European School Heads Association (ESHA) schrijft via Skype de verschillen en overeenkomsten binnen het Europese onderwijs. “Het is in ieders belang dat we migranten het gevoel geven dat ze erbij horen.”

16 De wereld binnen handbereik
Wereldburgerschap

20 ‘Na een studiereis moet het leren doorgaan, ook met je team’
Internationale uitwisseling
Op de laatste dag van de ESHA-conferentie in Maastricht in oktober 2016 bezoeken (inter)nationale schoolleiders Limburgse scholen met een bijzonder onderwijsconcept. Er is gezocht naar een uitwisselingsvorm waarbij schoolleiders echt van elkaar kunnen leren: kleine, duurzame community’s. “Het is helpen en geholpen worden.”

VERDER IN DIT NUMMER

28 Overgang vluchtelingkinderen naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over
Heumensoordschool wordt internationale schakelklas
De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingenkinderen onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat er na de zomer de internationale schakelklas onderbrengen. De schoolleider en bestuurder over de beren die ze onderweg tegengekomen.

32 ‘Gelijke monniken gelijke kappen gaat niet op in het onderwijs’
Interview emeritus hoogleraar onderwijskunde en Dolf van den Berg
“Het onderwijs piept en kraakt”, volgens emeritus hoogleraar Onderwijskunde Dolf van den Berg. Van een pedagogische relatie tussen leraar en leerling is nauwelijks nog sprake. “We zitten met een differentiatieprobleem dat door onszelf is ontstaan.” Hij pleit voor een fundamentele herbezinning.

IEDERE MAAND

11 Illustratie; Jos Collignon

25 Zo kan het ook! Good practice
Bewegen tussen én tijdens de les

37 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP)

38 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatieve Leiderschap

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Herstel van de pedagogische dimensie