Kader primair AVS — Jrg. 21 (juni 2016) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Onderwijs op maat

02 Twee derde basisscholen stelt schooladvies bij na eindtoets
Herplaatsen in vo levert vaak problemen op

02 Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord CAO PO
87 procent positief

06 De laatste Collignon
AOW voor huistekenaar AVS

07 Illustratie
Jos Collignon

08 ‘Dat je vrije tijd kunt verdienen, geeft leerlingen enorme boost’
Maatwerk doet cijfers en motivatie stijgen

08 ‘Maatwerk werkt’
Waar in het basisonderwijs kinderen van alle niveaus door elkaar zitten, kennen we in het voortgezet onderwijs een duidelijke afscheiding tussen de verschillende niveaus. Nederlands volgen op vmbo-niveau, maar wiskunde op havo? Er blijkt al veel te kunnen binnen de huidige regels.

12 ‘Nu staat hij af en toe op uit zijn rolstoel’
Inclusief onderwijs in Gorinchem

16 Leren van nieuwe scholen
Nieuwe vernieuwingsscholen laten zien dat het mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. “Deze scholen hebben allemaal een andere oplossing gevonden om echt gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.

16 ‘Denken in groepen zit maatwerk in de weg’
Gepersonaliseerd onderwijs op nieuwe vernieuwingsscholen.

21 Zo kan het ook! – Good practice
Veilige brugklas voor versnellers

23 Passend onderwijs
‘Sociale veiligheid vergt goed pedagogisch klimaat’

24 Achtergrond: Stevig onderhandeld
De CAO PO 2016-2017 is positief ontvangen door AVS-leden. “Veel schoolleiders en bestuurders zijn er hartstikke blij mee.” Onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest hebben flink onderhandeld over het hoofdstuk ‘vervanging’, om het invalwerk goed te regelen.

28 ‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij’
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar nog onvoldoende verankerd.

30 ‘Gymlessen kun je prima in het Engels doen’
Internationalisering integreren

30 Interview: ‘Infrastructuur voor internationalisering’
Om internationalisering op een samenhangende manier vorm te geven, is het belangrijk dat scholen een visie hierop ontwikkelen, vindt Freddy Weima van EP-Nuffic. “Er gebeurt al veel, maar er is ook een infrastructuur nodig.” De Onderwijsraad pleit in zijn recente advies voor sectoroverstijgende leerlijnen.

33 Politieke column
Karin Straus (VVD)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergangen ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Bildung voor schoolleiders’

41 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Ongewoon goed vergaderen