Kader Primair AVS — Jrg. 21 (april 2016) nr. 8

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

Thema: De Staat van de Schoolleider

02 AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO
Onderhandelingen afgebroken; WWZ struikelblok

04 VO-raad: ‘Meer roostervrije uren leraar VO’
Ruimte voor onderwijsontwikkeling

04 Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Geen gunstig moment

07 Illustratie
Jos Collignon

10 Thema; Leiderschap in transitie
Leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs overhandigen op 13 april voor het eerst “de Staat van de schoolleider” aan het ministerie van Onderwijs en inspectie. De “Staten” van het Onderwijs, de Leerling en de Leraar kenden we al. “De complexiteit van scholen neemt toe, daarvoor moeten schoolleiders zich ontwikkelen.”

14 Thema; Werkdruk versus -beleving
Zeker 60% van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. Gebruik je autonomie om prioriteiten te stellen, is het devies. Het blijft mogelijk.

18 Thema; ‘Spierballenbestuur’niet altijd effectief
Ondersteunen werkt beter dan interveniëren

23 Zo kan het ook; Good practice
“Sommige kinderen gingen nog nooit naar school”

28 Reportage; Het gezicht van de schoolleider
Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders en onderwijsexperts ontmoetten elkaar tijdens het ACH-congres 2016 op 18 maart. Thema was “Het gezicht van de schoolleider”. “Ik wil zelfstandigheid van leraren vergroten en hen meer bewust maken van hun talenten, zodat we die beter kunnen inzetten.” Een impressie.

34 Achtergrond; Doorlopende leer-en zorglijn
Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog veel te gescheiden werelden. En een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg komt op veel plaatsen niet goed van de grond. Knelpunten en oplossingen op een rij.

39 Politieke column
Paul van Meenen (D66)

40 Van de AVS

43 AVS Centrum Educatieve Leiderschap

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Krachtgericht coachen