Kader Primair Avs — Jrg. 20 (oktober 2014) nr. 2

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

THEMA | (Be)sturen onder druk

4 Flinke naheffing door te hoge vergoeding overblijfouders

Belastingdienst

5 Kwart scholen werkt aan gezondheid op school

Rapportage “De opbrengsten van de #jeugdimpuls”

6 Vo-besturen weinig transparant over naleven code Goed Onderwijsbestuur

Aanbevelingen Commissie Goed Onderwijsbestuur VO

8 ‘Zorg dat je meestuurt’

Autonomie van schoolleiders is relatief begrip

12 Afrekenen op resultaten mag, de weg ernaar toe bepalen niet

Gezonde relatie bestuurder-schoolleider

16 ‘Bestuurders vergeten soms dat ze ook werknemer zijn’

Belangenbehartiging AVS

20 Passend onderwijs

Kansen voor cluster 2

23 Zo kan het ook | Good practice

Levensechte lessen in moderne media

24 Partnerschap met ouders oppoetsen

Pilot met Glans-techiek

28 Excellerend onderwijs en professionalisering prioriteiten

Onderwijsbegroting 2015

31 Politieke column

Karin Straus (VVD)

32 Van de AVS

34 AVS Centrum voor Educatief Leiderschap

38 Voor u geselecteerd

41 Boekbespreking

Natuurlijk, leiderschap en gezag