Kader Primair Avs — Jrg. 20 (september 2014) nr. 1

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

THEMA | Sociale veiligheid

3 Verplichte aansluiting vervangingsfonds in toekomst van de baan

Meet keuzevrijheid voor schoolbesturen

3 Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs

Rapport over verwachtingen

5 Te zware kleuter pest zelf ook vaker

Nieuw inzicht in relatie overgewicht en pesten

9 Illustratie | Jos Collignon

10 Pesten aanpakken: ja

Maar alleen op de voorgeschreven manier?

14 ‘Luister naar je niet pluisgevoel’

De offline strijd voor online veiligheid

18 ‘Ik vind het juist goed dat hetero’s de kar trekken’

Scheldwoord ‘homo’ doet wel zeer

22 Pestgedrag verklaard

Column

23 Zo kan het ook | Good practice

Veiligheidsdag creëert groter verantwoordelijkheidsgevoel

25 Goed onderwijsbestuur

Misstanden en integriteit

27 Passend onderwijs

Onafhankelijke bezwarencommissie samenwerkingsverband

37 Politieke column

Roelof Bisschop (SGP)

38 Van de AVS

40 AVS Centrum voor Educatief Leiderschap

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking

‘Jezelf zijn’