Kader Primair Avs — Jrg. 20 (maart 2015) nr. 7

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

THEMA | Funderend onderwijs

02 Overleg CAO PO 2015-2016 van start
Inzet AVS

02 Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd
Professionele schoolleiders nodig

05 Scholen gaan door met omstreden antipestmethoden
AVS: scholen kunnen heel goed zelf afweging maken

07 Illustratie | Jos Collignon

08 IKC: waar een wil is, is een weg
Verruiming wet- en regelgeving zou het makkelijker maken

12 ‘Samen zorgen voor een zachte landing’
Breuklijn po en vo

16 ‘Een kind past niet in een hokje’
Voortgezet onderwijs op maat

21 Zo kan het ook! | Good practice
Doeners laten doen

23 Goed onderwijsbestuur
Invulling geven aan stakeholderbeleid

25 Passend onderwijs
Perspectief op ontwikkeling

26 ‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’
Interview Paul Rosenmöller, voorzitter PO-raad

30 ‘Deze jongeren gooien vooral hun eigen glazen in’
Radicalisering: vinger aan de pols, snel optreden

35 Politieke column
Jesse Klaver (Groen Links)

36 Van de AVS

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuw: Leergang Directeur integraal kindcentrum (IKC)

42 Voor u geselecteerd

45 Boekbespreking
Leren zichtbaar maken