Kader Primair AVS — Jrg. 20 (juni 2015) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Eén jaar Passend onderwijs

03 Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald
Po ruim 15 procent van doelstelling verwijderd

04 Langetermijnevaluaite Passend onderwijs gestart
Informatie over implementatie en effecten

06 Impuls samenwerking musea en scholen
Rondetafelgesprekken schoolleiders en cultuurcoördinatoren

07 Illustratie
Jos Collignon

08 ‘In samenspraak is veel op te lossen’
Het schooljaar waarin het primair en voortgezet onderwijs te maken hebben gekregen met grote veranderingen rondom zorgleerlingen is bijna om. Tijd voor een inventarisatie. Hoe is Passend onderwijs ‘geland’? En vooral: welke stappen moeten er nog genomen worden?

12 Speciaal onderwijs biedt expertise
Het speciaal onderwijs zoekt allerlei wegen om Passend onderwijs mogelijk te maken: ambulante begeleiding via expertisecentra, aparte klassen binnen de reguliere school of tussenvormen van onderwijs en zorg. “Sommige ouders zien hun kind juist graag naar een sbo-school gaan, maar de basisschool zegt nog niet handelingsverlegen te zijn.”

16 ‘Er staan echt niet opeens rijen kinderen met het downsyndroom voor de deur’
Schoolleider, ib’er en bestuurder maken balans op

23 Passend onderwijs
Welten-instituur onderzoekt professionele ontwikkeling

25 Zo kan het ook | Good practice
Vaste plek voor cultuur in de klas

26 Samenwerken op grote leerpleinen
Klassieke gebouwen voldoen niet aan de eisen voor 21e eeuws onderwijs, vinden deskunidgen die scholen begeleiden en inspireren bij het nieuw- en verbouwproces. “Het vergt enige creativiteit om je in een oud gebouw van traditionele klaslokalen los te schudden, maar leerlingen kunnen daar goed bij helpen.”

30 Meebuigen met het onverwachte
Niet alleen militairen, ook schoolleiders kunnen anno 2015 voor hete vuren komen te staan. Oud-militair Robert Bielemans specialiseerde zich in leiderschap in onvoorspelbare situaties, wat veerkracht vereist. “Denk niet dat de veranderende maatschappij en daaruit voortvloeiend nieuwe problemen wel aan jouw schooldeur voorbij zullen gaan.”

33 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP)

34 Van de AVS

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang: Bildung voor schoolleiders

42 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Waar, goed en schoon onderwijs