Kader Primair Avs — Jrg. 20 (januari 2015) nr. 5

Deze uitgave is als PDF beschikbaar.

THEMA | De gezonde school

3 Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid: Voortgangsreportage Mullier Instituut
Scholen besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan gezondheid. Van groen schoolplein tot rookvrije school, van bewegen tot binnenklimaat en van voeding tot het welbevinden van leerlingen én personeel. Een greep uit de gezonde voorbeelden. Gezond schoolplein ‘We zien een andere manier van spelen’ Nu, in de winter, liggen de afgevallen bladeren te composteren op de composthoop. De steeltjes van de wilgen zwiepen kaal heen en weer. Maar straks lopen de bomen weer uit en fladderen de vlinders voor de ramen van de klaslokalen. ‘Misschien wel het laatste stukje…

4 Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte kinderen eenvoudiger

5 ‘Scholieren mogen niet dupe worden van slecht rekenonderwijs’: LAKS heeft grote bezwaren tegen plannen rekentoets

7 Illustratie | Jos Collignon

8 Gezonde scholen presteren beter: scholen doen vaak al meer dan ze denken
Een anti-pestproject, extra gymlessen of gezonde snacks in de kantine. Scholen doen vaak al van alles om een gezonde leefstijl te stimuleren. De Gezonde School-aanpak helpt scholen om deze losse activiteiten te bundelen in structureel beleid. “De schoolleider is doorslaggevend voor succes.” Gezondheid is belangrijk, ook op school. Leerlingen en medewerkers die lekker in hun vel zitten, leren en functioneren beter en vallen minder snel uit. De Gezonde Schoolaanpak stimuleert scholen om structureel aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering. Het RIVM Centrum Gezond Leven…

12 Laat je hersenen niet zitten: Invloed van bewegen en gezonde voeding

16 Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed – Duurzame inzetbaarheid speerpunt

21 Zo kan het ook | Good practice: NT2-onderwijs: een vak apart

22 Goed onderwijsbestuur: Bevlogenheid werkt
Geert ten Dam, scheidend voorzitter van de Onderwijsraad, ziet de schoolleider als degene die van de school één geheel maakt en verbindingen legt met andere partijen. Door de visies van alle betrokkenen aaneen te smeden, ontstaat een sterk eigen geluid. “De schoolleider is als het ware de dirigent van het orkest.” Per 1 januari 2015 zit de voorzitterstermijn van de Onderwijsraad erop voor Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de adviezen die in de afgelopen vier jaar zijn verschenen, is regelmatig aandacht besteed aan de…

23 Passend onderwijs: maak opbrengstgericht passend onderwijs behapbaar
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen blijven langer in het regulier onderwijs. Hoe gaan scholen om met leerlingen die meer zorg nodig hebben dan gemiddeld? Daar staat hij dan, de nieuwe brugklasser met zijn veel te zware rugtas op een soms veel te grote school. Zeker voor een leerling die uit het speciaal onderwijs komt, is de overgang naar het voortgezet onderwijs groot. Gewend als hij is aan kleine klasjes, met een juf of meester…

33 Politieke column: Tjitske Siderius (SP)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking: Zitten is het nieuwe roken