Kader Primair Avs — Jrg. 20 (februari 2015) nr. 6

Deze uitgave is als PDF beschikbaar.

THEMA | Leiden vanuit kracht

3 Meer geld voor beter bewegingsonderwijs
Plan van aanpak naar Tweede Kamer

4 Internetconsultatie wetvoorstel lerarenregister
Reageren tot 26 februari

4 Leerplan voor toekomstig funderend onderwijs
Verkenende notities SLO

9 ‘Een droom is een magneet naar morgen’
BLijf je visie in je eigen gedrag belichamen

12 Thema: Onderwijs verbinden met jeugdzorg
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. Het biedt kansen om met kwetsbare jongeren en gezinnen aan de slag te gaan. Er zijn volop ideeën om vorm te geven aan de samenwerking. “Dit werk effectiever dan multidisciplinaire overlegteams zoals het ZAT.”

16 Thema: Werken vanuit je essentie
Een kwalitatief goede school, waar leraren alleen vakken geven waar ze blij van worden en leerlingen meebeslissen over wat ze willen leren. Door te kijken naar ieders kwaliteiten en drijfveren is dit voor elke school haalbaar, vertelt schoolleider Hanneke de Vries. “Je moet er echt de tijd en ruimte voor nemen.”

21 Zo kan het ook! | Good practice
Doeners laten doen

22 Passend onderwijs
Op de synergieschool zijn alle kinderen speciaal

24 Achtergrond: Meepraten over strategisch beleidsplan
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Want het beleidsplan moet zijn van degenen die rechtstreeks te maken krijgen met de uitvoering ervan. Twee schoolbesturen experimenteerden met deze aanpak

28 Achtergrond: Cao gezamenlijk invoeren
Verschillende schoolbesturen slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering, kiezen hetzelfde model, stellen kaders vast en geven de informatievoorziening gezamenlijk vorm. “Je hoeft niet overal zelf het wiel voor uit te vinden.”

31 Politieke column
Michel Rog (CDA)

32 Van de AVS

34 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuw: Masterclass loopbaangesprekken

36 Voor u geselecteerd

39 Boekbespreking
Hoe coach ik mijn team en het team zichzelf