Kader Primair Avs — Jrg. 20 (december 2014) nr. 4

Deze uitgave is als PDF beschikbaar.

THEMA | Crisismanagement

2 Raad van State ziet wetsvoorstel afbakening taken inspectie wel zitten: Professionele ruimte    scholen bewaken

3 Uitbreiding bevoegdheid (G)MR: advies over buitenonderhoud
Nog dit jaar inventarisatie achterstallig onderhoud

4 Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed – Duurzame inzetbaarheid speerpunt

7 Illustratie | Jos Collignon

8 ‘De gevolgen raken je pedagogisch klimaat’ –
‘Calamiteitsdenken’ moet op de agenda

12 Recht doen aan rouwgevoelens vereist sterk leiderschap :
‘Houd steeds voor ogen wat goed is voor de leerlingen’

16 ‘Laat zien dat je de situatie onder controle hebt’
Communiceren in het oog van de storm

19 Zo kan het ook! | Good practice:
Mensen met beperking helpen conciërge

20 Goed onderwijsbestuur
Toezicht onderwijsinspectie in 2015

21 Passend onderwijs
Personele gevolgen Passend onderwijs – noodzaak tripartiete overleg

23 Boekbespreking :
Aansprakelijkheid van scholen

24 Onderwijsdebat ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’:
Wat en hoe in het onderwijs

26 Tussen pengreep en insulinepen:
Waar onderwijskundig handelen ophoudt en medisch handelen begint

30 Inspiratie op internationaal niveau
ESHA-conferentie 2016 in Nederland

33 Politieke Column –
Joël Voordewind (ChristenUnie)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap

40 Voor u geselecteerd