Kader Primair AVS — Jrg. 19 (oktober 2013) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Onmisbare ouders

12 ‘Wie kent het kind het best?’
Zowel school als ouders vinden het vaak moeilijk om goede invulling te geven aan educatief partnerschap. Op sommige scholen gaat het juist heel goed. Beide partijen houden elkaar in elk geval kritisch in de gaten. Het SCP-rapport ‘Samen scholen’ laat zien dat ouderbetrokkenheid grenzen kent.

16 ‘Ouders zijn vooral thuis betrokken’
Samen aan de slag voor goed onderwijs

20 Ouderorganisaties: kunnen we zonder?
De subsidie aan de vier denominatieve ouderorganisaties stopt. Daarvoor in de plaats komt één nieuwe centrale ouderorganisatie. “Het kan niet zo zijn dat alleen leraren en schoolleiders het beleid bepalen.” Schooldirecteuren lijken niet onder de indruk van de subsidiewijziging.

Actueel

2 ‘Opheffen nullijn in 2014 sigaar uit eigen doos’ Nationaal Onderwijsakkoord

4 Onderhandelaarsakkoord ABP‑pensioenregeling voor 2014
67 jaar wordt nieuwe pensioenrichtleeftijd

5 Scenariomodel Primair Onderwijs online beschikbaar
Meer gebruiksgemak en extra mogelijkheden

Verder in dit nummer

28 Onorthodoxe oplossingen voor krimp
Schoolbesturen die te maken hebben met krimp krijgen meer ruimte om te zoeken naar creatieve oplossingen. Er zijn vooruitstrevende plannen in de Achterhoek, Limburg en Zeeland. ‘‘Niemand koos voor de optie om niets te doen, en niemand koos voor een school van minimale omvang. We willen proactief een keuze maken.”

32 Vve kan beter
Voor- en vroegschoolse educatie voor jonge kinderen met een (risico op) achterstand is vatbaar voor verbetering, blijkt uit grootschalig onderzoek van de onderwijsinspectie. Maar er zijn ook goede voorbeelden. Wat kunnen scholen doen? “Als vve-resultaten op schoolniveau beschikbaar zijn, kunnen ook gemeenten realistische doelen stellen.”

Iedere maand

11 Illustratie Jos Collignon

25 Zo kan het ook! | Good practice
Opmaat-groep: tijdelijk steuntje in de rug voormoeilijk lerende leerlingen

27 Speciaal (basis)onderwijs
Passend onderwijs ná de notaris

37 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP)

38 Van de AVS

40 AVS School for Leadership

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Werken met bevlogenheid