Kader Primair Avs — Jrg. 19 (mei 2014) nr. 9

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | Ondernemerschap, juist nu

3 Passend onderwijs: ook voor hoogbegaafde leerlingen
Reactie Dekker op motie

3 Kinderen slaan vaker klas over
Excellente leerling

5 Kosten leerlingenvervoer gedaald
Nulmeting 2012/2013

11 Illustratie | Jos Collignon

12 De school als bedrijf: ondernemer of ondernemend
Kennis en vaardigheden vermarkten van levensbelang voor speciaal basisonderwijs

16 ‘Profileren kan prima vanuit de klas’
Wereldburgerschap trekt nieuwe leerlingen

20 Kansen in de grensstreek
Krimp: lessen uit Zeeuws-Vlaanderen

23 Zo kan het ook | Good practice
Vakkennis naar de school halen

25 Goed onderwijsbestuur
Effecten van kleine scholen

27 Speciaal (basis)onderwijs
Passende onderwijsarrangementen

28 ‘Hier is je lokaal, verder vind je het wel hè?’
Startende leraren behouden

32 ‘Vernieuwingen laten de energie stromen’
Switchende schoolleiders

37 Politieke column
Loes Ypma (PvdA)

38 Van de AVS

40 AVS School for leadership

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Onderwijs vraagt leiderschap