Kader Primair Avs — Jrg. 19 (juni 2014) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | De beste van de klas

3 Ruimte steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid

Ontslagregeling aangepast

3 ‘Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger

Kosten overhead onduidelijk

4 ‘Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar’

Bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

9 Illustratie | Jos Collignon

10 ‘Leerlingen willen gegrepen worden’

Inspectie: school laat kansen liggen om aanbod uitdagender te maken

14 Zorgen voor je hoogbegaafde leerlingen

‘Zij moeten ook het randje van hun kunnen leren presteren’

18 Een ‘excellente blik’ op primair onderwijs

Weg met de standaardnormen, het jaarklassensysteem en de eindtoets uitsluitend in groep 8

21 Zo kan het ook | Good practice

Van achterstandsleerling naar gymnasiast

22 Goed onderwijsbestuur

Tegenmacht organiseren

23 Speciaal (basis)onderwijs

Zml-kinderen integreren op de reguliere school

24 ‘Niets is goed of fout, iets werkt wel of niet’

Opbrengstgericht werken is experimenteren

28 Geluk op school
‘Je kunt geluk voor een substantieel deel naar je hand zetten’

31 Poltitieke column

Paul van Meenen (D66)

32 Van de AVS

34 School for Leadership

38 Voor u geselecteerd

40 Boekbespreking

Vitale schoolleider, vitaal schoolteam