Kader Primair Avs — Jrg. 19 (januari 2014) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | Moderne arbeidsvoorwaarden

12 De spelregels van het vak bepalen

Apart hoofdstuk voor schoolleider in CAO PO 2014

16 Puzzelen in plaats van touwtrekken

‘Dwarsdenker’ Henk Strating over een CAO 3.0

20 Worstelen met functieveranderingen

‘Schooldirecteuren passen zich aan. Soms uit onwetendheid, soms om geen conflict te krijgen’

Verder in dit nummer

28 ‘Er hangt veel af van mijn oordeel’

Mee op inspectiebezoek

32 ‘Dit is het nieuwe leren’

Leidinggeven aan 21e-eeuws onderwijs

Iedere maand

11 Illustratie | Jos Collignon

25 Zo kan het ook! | Good practice

Meer dan een dubbelslag voor senior en startende leraar

26 Goed onderwijsbestuur

Professionalisering ook voor besturen

27 Speciaal (basis)onderwijs

Passende onderwijsarrangementen

37 Politieke column

Jo‘l Voordewind (ChristenUnie)

38 Van de AVS

42 AVS School for Leadership

46 Voor u geselecteerd

48 Boekbespreking

Professioneel kapitaal