Kader Primair Avs — Jrg. 19 (december 2013) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | Onderwijskwaliteit aan de basis

 

12 Het jonge kind: volgen of sturen

‘We moeten ons realiseren dat kinderen van vrij spel relatief weinig leren’

16 Alle peuters naar school

Hoe bestrijd je achterstand: met een talig schoolprogramma, of op een pedagogisch sterke peuterspeelzaal?

 

20 Kleuteronderwijs de klos?

‘De diepgang van vroeger krijgen afgestudeerde pabo’ers niet meer mee’

Verder in dit nummer

30 De staat van het schoolgebouw

‘Donkere wolk aan doorgedecentraliseerde hemel’

34 ‘Roffel eens wat vaker op je borst!’

Bioloog Patrick van Veen houdt leiders (apen-)spiegel voor

Iedere maand

11 Illustratie | Jos Collignon

 

25 Zo kan het ook! | Good practice

Kringgesprek in het Engels

27 Goed onderwijsbestuur

Minister draait duimschroeven aan voor wanpresterende bestuurders

29 Speciaal (basis)onderwijs

Wat is nu eigenlijk ‘zorgplicht’?

39 Politieke column

Harme Beertema (PVV)

38 Van de AVS

40 AVS School for Leadership

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking

Door de bomen het bos zien