Kader Primair Avs — Jrg. 19 (september 2013) nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | Grenzeloos leren

12 ‘Zonder internationalisering is goed onderwijs niet denkbaar’
HŽt antwoord van het onderwijs op globalisering

16 Drie keer andere culturen in de klas
Schoolleiders aan het woord 

20 Doorbuffelen met een dode taal
Taaldilemma’s in Caribisch Nederland 

Verder in dit nummer 

28 Passend onderwijs staat in de steigers
Pionierende samenwerkingsverbanden delen hun ervaringen

32 ‘Niet per se een apart vak, maar een houding’
Oog voor wetenschap en technologie

Iedere maand 

11 Illustratie | Jos Collignon
25 Zo kan het ook! | Good practice
Kleuters helpen peuters op weg met Engels
26 Goed onderwijsbestuur
Besturen van autonomie
27 Speciaal (basis)onderwijs
Passend onderwijs en toelating
37 Politieke column
Paul van Meenen (D66)
38 Van de AVS
40 AVS School for Leadership
44 Voor u geselecteerd
47 Boekbespreking
Terug naar de bedoeling