Kader Primair Avs — Jrg. 18 (oktober 2012) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

2 ‘Leidinggevenden van publieke organisaties zitten in spagaat

Waan van de dag laat geen ruimte voor inspirerend leiderschap

3 Vanaf 2013 twee versies Cito-eindtoets: basis en niveau

‘Toetsen sluiten aan bij vaardigheden leerling’

4 ‘Risicoleerlingen profiteren extra van goede relatie met leerkracht’

Relatie lang niet altijd goed; meer winst te behalen

THEMA | Personaliseren van leren

14 De mythe van de gemiddelde leerling

‘Personaliseren is een proces, geen product’

18 Het plafond bestaat niet

Leren met Feuerstein: barrires eruit, plezier erin

22 Erkenning is verschrikkelijk belangrijk

‘Extra kilometers maken in reguliere klas niet genoeg voor hoogbegaafde leerling’

26 ‘Veel technische mogelijkheden blijven nog onbenut’

ICT-kansen bij personalized learning

Verder in dit nummer

32 Op weg naar nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Kwartiermakers buigen zich over inhoudelijke, bestuurlijke en financi‘le obstakels

36 Alle neuzen dezelfde kant op

Effectieve strategie-implementatie

40 ‘Professionalisering moet uit je hart en je hoofd komen’

Nieuwe beroepsstandaard speelt in op individuele werksituatie van schoolleiders

Iedere maand

13 Illustratie Jos Collignon

24 Uw mening telt | Peiling

29 Zo kan het ook! | Good practice

Bij iedere leerling eruit halen wat erin zit

30 Eindverantwoordelijk management

Onderzoek naar goed bestuur in primair onderwijs

31 Speciaal (basis)onderwijs

Nieuw toezichtkader speciaal onderwijs: om nerveus van te worden?

43 Politieke column

Paul van Meenen (D66)

44 Van de AVS

46 AVS School voor Leadership

48 Voor u geselecteerd

51 Boekbespreking

Oei, ik groei, voor managers