Kader Primair Avs — Jrg. 18 (juni 2013) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | Onderwijs van de toekomst

12 De toekomst: vooruit geleefd en achteruit begrepen
Casthouden aan het vertrouwde is veilig, zelfs als het niet effectief is

16 De school moet met z’n tijd mee
Scholen werken nauw samen onder gemeentelijke regie, ouders denken mee over vernieuwing

20 ‘Ik wil buiten de lijntjes kleuren’
Drie voorbeelden van out-of-the-box-denkende leerkrachten

Verder in dit nummer

30 Scholen moeten aan de slag met stappenplan
Wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling

34 School en ouder, schouder aan schouder
Ouderparticipatie in goede banen

Iedere maand

11 Illustratie | Jos Collignon

25 Zo kan het ook! | Good practice
Opbrengsten delen eŽn cree‘ren met ouders

26 Goed onderwijsbestuur
Leerlingendaling: hoe lossen we het op?

28 Speciaal (basis)onderwijs
Passend onderwijs inhoudelijk vormgeven

39 Politieke column

Loes Ypma (PvdA)

40 Van de AVS

44 AVS School for Leadership

48 Voor u geselecteerd

51 Boekbespreking
Presteren boven verwachting