Kader Primair Avs — Jrg. 18 (februari 2013) nr. 6

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | OPVOEDEN, EEN PUZZEL

13 ‘Scholen, neem het voortouw!’

Ella Kalsbeek over de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdzorg

16 ‘Als je wilt, kan er financieel heel veel’

Opvoedkundig beleid op school, hoe bekostig je dat?

20 Zoeken naar eendracht in de brede school

Hoe kom je met al die partners tot ŽŽn pedagogische aanpak

24 ‘Veel nieuwe leerkrachten zien op tegen ouderavonden’

Ouderbetrokkenheid op de pabo

Verder in dit nummer

32 Pesten: opnieuw op de agenda

‘Richt als schoolleider niet je eigen laboratorium in’

36 Klokkenluiders in het onderwijs

Een professioneel bestuur alleen is geen remedie tegen problemen

Iedere maand

11 Illustratie | Jos Collignon

27 Zo kan het ook! | Good practice

De maatschappij als klankbord voor het bestuur

29 Goed onderwijsbestuur

Invloed bestuurders op onderwijsresultaten

30 Speciaal basisonderwijs

Transitie Jeugdzorg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

41 Politieke column

Karin Straus (VVD)

42 Van de AVS

44 AVS School for Leadership

48 Voor u geselecteerd

51 Boekbespreking

Een nieuwe visie op leiderschap en strategie