Kader Primair Avs — Jrg. 17 (september 2011) nr. 1

16 `Je kunt niet verkeerd kiezen’
De meeste kinderen vinden school al prima als ze veel kunnen spelen, naast hun vriendje mogen zitten en een lieve juf of meester hebben. Ouders kijken vaak op een andere manier naar de school. Hoe? Ouders van straks, van nu en een MR-ouder aan het woord.


20 `Betrek schoolleider bij ontwikkeling wijk’
Een goede school zorgt voor duurdere woningen in de wijk, blijkt uit onderzoek. Schoolleiders kunnen dit verband tussen onderwijs en omliggend vastgoed meer uitbuiten, vinden deskundigen.


32 Mediation werkt
De intensiteit en complexiteit van de communicatie in het onderwijs neemt toe en daarmee ook de wrijvingen. Mediation kan uitkomst bieden. Ruim een derde van de leidinggevenden in het primair onderwijs heeft er wel eens meet te maken gehad.


36 Passend leiderschap
De ontwikkelingsbehoefte van een school komt vaak niet overeen met de ori‘ntatie op sturing van de schoolleider, blijkt uit onderzoek van Berenschot en de AVS. Welke uitvluchten zijn er om niet te tegemoet te komen aan passend leiderschap en welke inzichten levert dat op?