Kader Primair Avs — Jrg. 17 (oktober 2011) nr. 2

2 Leerkrachten te weinig betrokken bij Passend onderwijs
Mist trekt langzaam op


3 `In primair onderwijs na 23017 kans op serieus lerarentekort’
Nota Werken in het Onderwijs 2012


4 Van Bijsterveldt in gesprek met schoolleiders
‘Dingen loslaten op school, ik kan het niet mooier maken’


THEMA | Kwaliteit van onderwijs


14 Kwaliteit van onderwijs – voeren we wel de juiste discussie?
Betoog


18 ‘Essentieel is het onderwijspersoneel’
Drie schoolleiders, drie visies op kwaliteit


22 ‘De maakbaarheid van hersenen leid tot didactisch optimisme’
Truus Ršmgens schrijft boek over hersenonderzoek voor onderwijsmensen


26 Als het goed is vertellen de cijfers niks nieuws
Schoolbestuur SPOM wil meten Žn weten


Verder in dit nummer


32 Met beloningen naar goed gedrag
School Wide Positive Beheviour Support


36 Angst voor machtsconcentratie overwinnen
Praktijkervaringen met scheiding bestuur en intern toezicht


40 ‘Scholen zijn vaak onbewust kindonvriendelijk ingericht’
Passend interieur positief effect op (zorg)leerlingen


Iedere maand


13 Illustratie Jos Collignon


16 Uw mening telt | Peiling


31 Zo kan het ook! | Good practice
‘Kinderen begrijpen verhalende rekensommen nu veel beter’


45 Politieke column


46 Van de AVS


48 AVS School for leadership


50 Voor u geselecteerd


51 Boekbespreking
Resultaat door juiste focus