Kader Primair Avs — Jrg. 17 (mei 2012) nr. 9

2 Eerste Kamer: Passend onderwijs niet controversieel

Behandeling wetsvoorstel gaat door

2 Taal- en rekenverbetertrajecten zorgen voor stijgende lijn in opbrengsten

Resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

3 Ontslag door geschrapte bezuiniging Passend onderwijs niet meer aan orde

Invoering nieuwe stelsel ŽŽn jaar uitgesteld

THEMA | Vrijheid van onderwijs

8 De zuivere betekenis van artikel 23

‘Vrijheid van’ of ‘vrijheid tot’

12 ’s Lands wijs, ’s lands wet

Onderwijsvrijheid: hoe doen onze buren dat?

16 ‘Voor Den Haag is artikel 23 een passieportefeuille’

Samenwerkingsscholen en de vrijheid van onderwijs

20 ‘Denominatie is kleur bekennen’

Bewegen tussen overtuiging ouder en overtuiging school

Verder in dit nummer

28 ‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’

Onderhandelen over een sociaal plan

32 ‘Je moet zo feitelijk mogelijk blijven’

Het leerlingdossier als visitekaartje van de school

36 ‘Dit is waar educatie om gaat’

Visual Thinking Strategies stimuleert taalontwikkeling en kritisch denken

Iedere maand

7 Illustratie Jos Collignon

23 Uw mening telt | Peiling

25 Zo kan het ook! | Good practice

Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum

27 Speciaal (basis)onderwijs

40 Van de AVS

42 AVS School for leadership

44 Voor u geselecteerd

45 Boekbespreking