Kader Primair Avs — Jrg. 17 (maart 2012) nr. 7

2 Onderwijsbonden staken tegen bezuiniging Passend Onderwijs
Staking op 6 maart in Amsterdam Arena


3 Verplichte toetsing taal en rekenen in april 2013 komt dichtbij
Wetsvorostel ventrale eindtoets ingediend bij Tweede Kamer


5 Kwaliteitsgegevens inspectie nauwelijks van invloed op schoolkeuze
Ouders negeren resultaten eindtoets


THEMA | Lerend leiden, leidend leren


15 Uitstekende scholen die vertrouwen genieten
Pasi Sahlberg: ‘ Finland putte uit crisis inspiratie om roer om te gooien’


18 Scholingstraject trekt ook schuchtere leerkracht over de streep
Op zoek naar verborgen (management)talent


22 ‘ Alles draait om de wisselwerking tussen praktijk en theorie’
Meten om te weten, maar ook om te doen


27 Geregisseerd reflecteren op werk
Schoolleiders coachen schoolleiders


Verder in dit nummer


34 ‘Het gedrag van ouders is altijd een afspiegeling van het gedrag van het team’
Ouderbetrokkenheid in de schijnwerpers


38 ‘De kinderen zijn de kacheltjes in de klas’
OdyZee is eerste – gecertificeerde – passief gebouwde school van Nederland


42 De schoolleider in spagaat
Rekening houden met ‘boven en beneden’


Iedere maand


13 Illustratie Jos Collignon


30 Uw mening telt | Peiling


31 Zo kan het ook! | Good practice
Het team als uithangbord


46 Van de AVS


48 AVS School for leadership


50 Voor u geselecteerd


51 Boekbespreking