Kader Primair Avs — Jrg. 17 (december 2011) nr. 4

2 Experimenten prestatiebeloning van start
Scholen bepalen zelf prestatie-indicatoren en norm


3 Afsluiten plan in kader van Passend onderwijs mogelijk
Hardheidsclausule toegevoegd’


5 Combinatiefunctionaris levert waardevolle bijdrage aan sport- en cultuuraanbod op school
Monitor projectgroep Combifuncties Onderwijs 2011


THEMA | Onderwijs op maat


14 ‘Wij vinden onderwijs op maat gewoon’
Traditionele vernieuwers: wat kunnen reguliere scholen van ze leren?


18 Passend onderwijs
Kans om maatwerk voor leerlingen te realiseren


22 Apart en toch samen
Tussenvoorziening voor zorgleerlingen op reguliere basisschool


26 Passend onderwijs begint met inclusieve schooltaal
John West Burnham: ‘Passend onderwijs baant de weg voor cultuurverandering.’


Verder in dit nummer


32 ‘Maak schoolleider en team aanspreekpunt van inspectie’
Inspecite richt zich steeds vaker tot schoolbestuur


36 Leerkracht en peuterspeelzaalmedewerker verenigen krachten voor peuters
Pilot Startgroepen: een nieuwe doelgroep binnen het basisonderwijs


40 ‘Een schoolleidersdiploma betekent een erkenning van het ambacht.’
AVS start schoolleidersopleiding met Centrum voor Nascholing


Iedere maand


13 Illustratie Jos Collignon


16 Uw mening telt | Peiling


29 Zo kan het ook! | Good practice
Hulp van om de hoek


46 Van de AVS


50 AVS School for leadership


52 Voor u geselecteerd


53 Boekbespreking