Kader Primair Avs — Jrg. 15 (mei 2010) nr. 9

ACTUEEL


2 Onderwijsbonden willen duidelijkheid over cao’s
Voor de verkiezingen helderheid ge‘ist over bescheiden loonstijging in 2010


THEMA | METEN = WETEN?


12 Wat hebben meten en weten met elkaar?
Van data, via kennis naar wijsheid


18 ‘Scholen laten kansen liggen’
Inspectie en Onderwijsraad over opbrengstgericht werken


22 De kunst van het vertalen
Twee pioniers vertellen over ‘hun’ kwaliteitsmethode


24 ‘Bepaal de gewenste kwaliteit en zoek daar een instrument bij’
Steeds meer managementinformatie


VERDER IN DIT NUMMER32 In: leerkacht, brede school en lumpsum; Uit: grote besturen, vage pabo’s
Vergelijking onderwijsplannen politieke partijen


36 ‘Zonder kinderen geen onderwijs’
Krimppijn aan de randen van Nederland’


40 ‘Leerkrachten zelf aan de knoppen’
Nieuwe koers passend onderwijs


IEDERE MAAND


11 Illustratie Jos Collignon


17 Uw mening telt | peiling


27 Zo kan het ook – Good practice


29 Eindverantwoordelijk management


31 Speciaal (basis)onderwijs


45 Politieke column


46 Van de AVS

48 AVS School for Leadership


50 Voor u geselecteerd


51 Boekbespreking