Kader Primair Avs — Jrg. 14 (november 2008) nr. 3

ACTUEEL

2 Gemeente Leiden wil subsidie conci‘rges intrekken
Leiden had tot nu toe op elke basisschool een conci‘rge, al sinds jaar en dag verzorgd door de gemeente. Helaas staan de collegedragende partijen in Leiden op het punt om het volledige budget voor conci‘rges op basisscholen te schrappen


3 Meer kansen voor voortbestaan kleine basisschool
Staatssecretaris Dijksma wil kleine scholen die met opheffing worden bedreigd, onder speciale omstandigheden langer de tijd te geven aan het minimumaantal leerlingen te voldoen.


4 13e-weeksmelding UWV afgeschaft
De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e ziekteweek. Sinds 1 november hoeft dat pas in de 42e week.


THEMA | DE IDEALE SCHOOL


8 `Leerlingen willen dat er eisen worden gesteld’
In dialoog over taakopvatting in het basisonderwijs

Moeten scholen vooral weer veel gaan lezen en rekenen, of hun taak veel breder opvatten? En helpen de discussies tussen aanhangers van Beter Onderwijs Nederland en het `nieuwe leren’ ons verder? Onderwijsdeskundigen Luc Stevens en Paul van Dam reageren op vier stellingen en leggen en passant de vinger op een paar zere plekken.


12 Naar de optimale basisschool
De daad bij het woord
Hoogleraar Ton Mooij doet al 28 jaar onderzoek naar innovatief onderwijs. Hij vindt dat Žlke school Žlk kind, van zwak- tot en met hoogbegaafd, vanaf de eerste schooldag goed onderwijs moet bieden. Om dat voor elkaar te krijgen pleit hij al jaren voor het invoeren van `optimale leerprocessen’ en daarmee voor het afschaffen van leeftijdsgebonden onderwijs. Een betoog.


16 Passend onderwijs: wat het wŽl is, en wat per se niet
Verbinding is het sleutelwoord

De ideale school zoekt verbindingen. Met ouders, met het samenwerkingsverband, met de eigen leerkrachten en met expertisecentra. Verbinding is het sleutelwoord voor Passend onderwijs, dat in 2011 wettelijk wordt verplicht.


20 Beter onderwijs voor hetzelfde geld
De sterrenschool is het hele jaar open
Zijn basisscholen straks zo klantvriendelijk dat ze het hele jaar open zijn? Kunnen ouders dan – binnen grenzen – zelf bepalen wanneer ze met hun kinderen op vakantie gaan? Gaan in de nabije toekomst alle kinderen tussen de nul en twaalf jaar naar de Sterrenschool: de allerkleinsten naar de crche en de basisschoolkinderen naar school Žn naar de buitenschoolse opvang? Niemand kan op dit moment een antwoord geven op deze ragen,
maar het concept van de Sterrenschool is interessant, prikkelend en uitdagend. Rest de vraag: gaat het primair onderwijs deze uitdaging aan?


VERDER IN DIT NUMMER


30 Bovenschools beleid maken `van iedereen’
Beleidsdag als communicatiemiddel

Stichting Fortior uit Venlo wilde haar nieuwe beleidsplan bekendmaken bij de 14 aangesloten scholen en tegelijkertijd haar tienjarige bestaan vieren. De beleidsperiode wordt gekenmerkt door een aantal uitdagingen en zwaarwegende maatregelen, maar ook kansen. Wat is een geschikt middel om dit te communiceren naar je organisatie? En hoe zorg je voor draagvlak bij de medewerkers?


34 Apart of niet?
Hoogbegaafde kinderen
Onderwijsstaatssecretaris Dijksma stelde onlangs tien miljoen euro beschikbaar voor excellente leerlingen. Hoe het geld wordt besteed hangt samen met de behoeften van hoogbegaafde kinderen. Gedijen zij bijvoorbeeld het beste op een reguliere of een aparte school? Voor- en tegenstanders van
deze discussie aan het woord.


38 Het ik of het wij centraal
Invloed van genderverschillen op conflictsituaties
Hoe open of georganiseerd een school ook is, elke schoolleider krijgt tijdens zijn of haar carrire te maken met conflictsituaties. En ook al is de schoolleider nog zo professioneel, alleen door het in acht nemen van de biologische verschillen van de leerkrachten Žn van zichzelf, kan er adequaat worden gehandeld.


IEDERE MAAND


27 Thuiszorg op school
Zo kan het ook – Good practice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. De Obadjaschool in Zwolle schakelde als een van de eerste onderwijsinstellingen op grotere schaal de thuiszorg in de klas in, zodat leerkrachten en onderwijsassistenten zich meer op hun onderwijstaken kunnen richten.


28 Samen eten, samen denken
Eindverantwoordelijk management

De AVS School for Leadership heeft, in het kader van het voortdurend ontwikkelen van nieuwe producten voor leden en andere ge•nteresseerden, een nieuwe vorm van netwerken ge•ntroduceerd. Een selecte groep van bovenschoolse directeuren, algemeen directeuren en bestuursmanagers primair onderwijs heeft inmiddels het eerste zogenoemde `diner pensant’ mogen beleven.


29 Dilemma’s in het speciaal basisonderwijs
Speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dat houdt in dat sbo-scholen geen aparte status hebben binnen de wetgeving, maar samen met de reguliere basisscholen onder ŽŽn wet vallen.


43 Eeuw van het onderwijs
Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Alexander Pechtold; partijleider, fractievoorzitter en woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.