Kader Primair Avs — Jrg. 14 (mei 2009) special

ACTUEEL
VAN VISIE NAAR SCHOOLGEBOUW6 ‘In de schoot geworpen school’

Is de onderwijsvisie nog zichtbaar in een gebouw waar de schoolleider geen invloed heeft gehad?


10 Jaren ’70 en monumentaal pand

Hoe twee schoolleiders de typische kenmerken van hun schoolgebouwen ervaren


SCHOOLLEIDER ALS BOUWHEER24 Schoolleider trekt kar nieuwbouwprojecten

Is de schoolleider toegerust voor deze taak


ROL VAN DE GEMEENTE


24 Wie neemt de regie?
Over de rol van de gemeente, het financi‘le vraagstuk en de omgang met elkaar


28 Samenwerking met woningbouwcorporatie
Investeren in sociale woningbouw en wijkvoorzieningen


30 Advies- en trainingsaanbod Huisvesting

GELDSTROMEN

36 “Wij maken nu zelf onze keuzes”
Een good practice over doordecentralisatie in Nijmegen

BEHEER EN EXPLOITATIE

44 EŽn brede kapitein
Job van Velsen – en twee andere schoolleiders – over het maken van duidelijke afspraken bij beheer van brede scholen

48 ‘Een raampje open, is niet genoeg’
Binnenklimaat: de problemen en mogelijke oplossingen in kaart

BEHEER EN EXPLOITATIE

56 ‘Geen gesleep meer met kinderen’
Handig gebruik maken van bestaande ruimtes voor BSO