Kader Primair Avs — Jrg. 13 (januari 2008) nr. 5

ACTUEEL


Oprichting PO-raad een feit
CAO-PO geactualiseerd
Vastgestelde tussenniveaus en verplichte eindtoets basisonderwijs
70 miljoen extra voor achterstandsleerlingen
Vrouwelijke managers ambitieuzer
Scholen pakken invoering WMS voortvarend op
Kwaliteitseisen gastouderopvang aangescherpt
Leerlingenaantal Limburgse scholen loopt fors terug
Kennisnet: schoolcomputers eenvoudig te kraken
Meer aandacht voor cultuur
Meer internetles op school
Becta raadt Britse scholen Windows Vista af


ARTIKELEN


Logeren in Montana
Jaarlijks gaan zo’n 130 schoolleiders met de AVS naar het buitenland. Tijdens een elf dagen durende reis naar Montana
(VS), afgelopen november, werd overnacht bij Amerikaanse schoolleiders thuis en stond inclusief onderwijs centraal.
Een verslag en meer schoolleidersgroeten uit Kenia, Zweden, Maleisi‘ en Finland.

Kennisoverdracht in plaats van zak met geld
Twee Utrechtse schoolleiders reisden onlangs naar het door de tsunami zwaar getroffen Banda Atjeh in Indonesi‘. Op
scholen die destijds werden verwoest, droegen ze met workshops bij aan de wederopbouw van het onderwijs daar.

Onderwijskwaliteit asielzoekerskinderen zwaar onder druk
Iedereen in Nederland heeft zijn mond vol over integratie, ook de politiek. Je zou verwachten dat de politiek volop aandacht
schenkt aan het onderwijs aan asielzoekerskinderen. In de praktijk valt dat tegen, aldus Paul Evers, locatiedirecteur van
asielzoekersschool Prinsenbos.

Begeleiding bij ziekteverlof
Als een school de begeleiding van een zieke werknemer te laat opstart, bestaat het risico dat werkgever en werknemer
elkaar snel uit het oog verliezen. Ook staat het een soepele terugkeer op school in de weg. Hoe cre‘er je optimale begeleiding tijdens de eerste twee ziektejaren?