Kader Primair Avs — Jrg. 10 (september 2004) Nr. 1

Thema: EEN LOOPBAAN ALS SCHOOLLEIDER

1 Gemiste kans
KADERSPEL
Ton Duif

ACTUEEL
2 Werkgroep gewichtenregeling opgericht
3 Overgangsregeling VUT en prepensioen versoepeld
4 Brochure over kwaliteitszorginstrumenten


5 Nieuwe en vertrekkende medewerkers AVS

6 ‘Alleen door interactie komen we vooruit’
Hoofd Beleid Ady Hoitink verlaat de AVS. Met haar kennis en betrokkenheid leverde zij een enorme inspanning voor de positie van schoolleiders en de vereniging. Ady kijkt terug op de begintijd van de AVS, maar blikt ook vooruit. Zij pleit voor een sterke schoolleidersorganisatie.

10 Schoolleider ken uw positie
THEMA
De positie van de schoolleider kan behoorlijk onder druk staan. De AVS pleit voor betere salarissen, meer managementtijd en ruimte voor professionalisering. Want alleen met een goede directeur kan een school goed functioneren. De bedreigingen voor de positie van schoolleider op een rijtje gezet. En wat we daar aan kunnen doen.

14 (G)een lege stoel
THEMA
De AVS heeft een lijst met actiepunten om het tekort aan directeuren terug te dringen.

17 Startend leiderschap, minileergang

18 Afstand houden

THEMA
Bazen van buiten laten een frisse wind door de organisatie waaien. Moet je krijt aan je vingers hebben om een goed schoolleider te zijn? Of kun je zonder onderwijsbevoegdheid ook prima een school aansturen? Eerste vraag van een team aan een ‘Baas van buiten’ is dan ook vaak: ‘Hoe kun jij ons beoordelen’?

23 Ori‘ntatie op management

THEMA
Jong talent nodig om directeurentekort op te vangen

24 Must of modegril
THEMA
De toegevoegde waarde van coaching.

29 AVS-gedragscode …

ILLUSTRATIE
Jos Collignon

30 Kader gedragscode ongewenst gedrag

32 Leren, ontmoeten en uitwisselen
Deelnemers van het regionale AVS-netwerk Amsterdam aan het woord

36 Gezond boerenverstand
DE BUITENWACHT
Uitgeefmanager Paul Gillijns houdt er in zijn ogen geen echte managementvisie op na. “Voor leidinggeven heb je je gezonde verstand en een gedegen kennis van de markt nodig.”

40 Serviceberichten

45 De balans
COLUMN
Marco van Traaij

52 Bestellijst AVS