Kader Primair Avs — Jrg. 10 (oktober 2004) Nr. 2

Thema: BESTUUR & MANAGEMENT

1 Gelijke belangen en gescheiden verantwoordelijkheden
KADERSPEL
Ton Duif

1 Marc van Seeters
IN MEMORIAM
Zie ook pagina 23

ACTUEEL
2 Goa-bezuinigingen van de baan
2 Onderwijswethouders protesteren tegen bezuinigingen
3 Minister wil nieuwe regeling medezeggenschap
4 Overgangsregeling prepensioen versoepeld
4 Akkoord CAO-PO dichterbij
5 Honderden Europese schoolleiders in Stavanger
De Europese vereniging van schoolleiders ESHA kan terugzien op twee geslaagde bijeenkomsten. “Don’t touch our children, don’t touch our schools!”
6 Simulatietool lumpsum
6 Leraren in opleiding niet betaaald?

7 Oef! Net mis! …
ILLUSTRATIE
Jos Collignon


10 Verantwoord besturen
THEMA
Het gebrek aan professionaliteit van besturen is een veelgehoorde klacht van schoolleiders. Wat is er nodig voor verantwoord besturen?

12 Winst uit samenwerking

THEMA
Steeds meer schoolbesturen besluiten te fuseren, mede door de invoering van lumpsumfinanciering. Ook scholen van verschillende denominaties bundelen hun krachten. Blijft de eigen identiteit behouden?

16 Policy Governance Model in de praktijk
THEMA
In gesprek met adviseur en interim-manager Jan Maas over het Policy Governanace Model in de praktijk

20 Schoolondersteuener adviseert locatieleiders
THEMA
Decentraal wat kan, centraal wat moet. Bij de Stichting Pallas staat de autonomie van de locaties voorop. Ze hebben geen bovenschools management, maar schoolondersteuners De schoolondersteuner heeft een adviserende functie, de locatieleider neemt de beslissingen.

23 Marc van Seeters
IN MEMORIAM

24 Lumpsumconferenties: voor enthousiastelingen en sceptici
In de regionale lumpsumconferenties komen alle aspecten van lumpsum aan de orde. “De angst voor het onbekende is door de workshops weggenomen”, stelt een schooldirecteur. Toch zijn de conferenties voor veel scholen nog maar een begin.

28 (Ver)bouwen voor het sbo

Vraagt het speciaal onderwijs een speciaal schoolgebouw?

30 NSA-berichten

Nederlandse Schoolleiders Academie NSA presenteert beroepsstandaard

33 Extra cursusaanbod:

Op weg naar excellent schoolleidersschap

34 Een manager moet durven kiezen
De Buitenwacht
In deze rubriek laat Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering, haar licht schijnen over goed management. “Schoolleiders moeten zich niet gek laten maken door de hypes in het bedrijfsleven.”

40 Serviceberichten
– Het beleid dat schoolmaatschappelijk werkt (Congres)
– Adaptief onderwijs in het (s)bo: een realiteit? (Miniconferentie)
– School en ouders als partners (Brochure)
– Samenwerkingsscan voor ŽŽnpitters (Lumpsum)
– Omgaan met huiselijk geweld (Nascholingsprogramma)
– PCL, Permanente Commissie Leerlingezorg, kompas voor de zorg (Conferentie)
– Fpu’ers als begeleiders van (nieuw) onderwijspersoneel (Project)

48 Bestellijst AVS