Kader Primair Avs — Jrg. 10 (maart 2005) Nr. 7

Thema: PERSONEELSBELEID

1 Verantwoording voor goed personeelsbeleid
KADERSPEL
Ton Duif

ACTUEEL
2 ICT nog niet veilig genoeg
2 Gebrek aan schoolleiders wereldwijd
3 Professionele ontwikkeling in Europees perspectief
3 Extra geld voor techniek
4 Succesvol project plusleraar stopt
4 Op zoek naar vrouwelijke succesfactoren
5 Voorbereiding invoering lumpsumbekostiging
5 AVS Voordeel

7 Docentenkamer
ILLUSTRATIE
Jos Collignon

8 Zorg dat uw team zich aangesproken voelt
THEMA
U zorgt voor de krijtjes en inspireert het team om het beste uit zichzelf te halen.

10 Professionele ontwikkeling, geen macramŽ
THEMA
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam maakt veel werk van coaching, ook voor de directeuren.
Goed personeelsbeleid voorziet ook in coaching van startend personeel. Hetty Hamstra is opleidingscošrdinator en coach bij Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. “Het gaat ons om de professionele ontwikkeling van mensen, om het ontwikkelen van competenties.

14 Blij met kritische beoordeling
THEMA
Personeel heeft recht op een regelmatige beoordeling.
Personeel ervaart het beoordelingsgesprek meestal als verhelderend en stimulerend. Algemeen directeur Harry van de Kant merkt dat leerkrachten ook goed reageren op kritische kanttekeningen.

18 Loopbaanbezinning draagt bij aan gezonde school
THEMA
Het onderwijs loopt langzaam aan warm voor loopbaancoaching.

22 Opleiden in sbo-scholen onderzocht
THEMA
Bij veel scholen ontbreekt het nog aan een persoonlijk ontwikkelingsplan voor het personeel.

24 Werkbelevingsonderzoek onder leerkrachten
THEMA
De verwachtingen van leerkrachten rond leidinggevenden veranderen.

32 De kracht van je eigen verhaal
Hoe scholen betekenisvol kunnen communiceren.
Het verhaal is een uitstekend middel om te communiceren en uw school te onderscheiden van andere scholen. Wat is uw sterke verhaal?

36 Termijn verstreken
Bezwaar maken tegen een besluit moet wel binnen de wettelijke termijnen.
Termijnen waarbinnen bezwaar gemaakt moet worden, worden in de praktijk nog wel eens uit het oog verloren. De gevolgen kunnen groot zijn.

38 Personeelsbeleid en lumpsum
Geeft lumpsum antwoord op de schommelingen op de onderwijsarbeidsmarkt?

40 Serviceberichten
– Pesten op internet (Website)
– Landelijke studiedag autisme (Studiedag)
– Goede doelen en maatschappelijke organisaties (Werkboek)
– Leven met adhd (Boek)
– Emotionele intelligentie (Conferentie)
– Veilig internet voor kinderen (Website)
– Vernieuwde site Vf/Pf (Webiste)
– Zo is het verantwoord (Werkconferentie CFi, Q*Primair en Lumpsum po)

43 De (hoofd)doek
COLUMN
Frederique

48 Bestellijst AVS