Kader Primair Avs — Jrg. 10 (januari 2005) Nr. 5

Thema: ONDERWIJSVERNIEUWING

1 Politiek onbenul
KADERSPEL
Ton Duif

ACTUEEL
2 Bemoeienis Tweede Kamer met managementstatuut?
2 Checklist administratieve organisatie
3 Extra geld voor cultuureducatie
4 Onderwijsraad: ‘Blijf investeren in onderwijsberoepen’
4 AVS-congres: Sterke verhalen. Op 8 april 2005 in Nieuwegein
5 Studiereis naar Minsk en Kiev
5 Addendum Cao-po
6 Rekenkamer wil ander beleid voor zorgleerlingen
6 Meepraten over zwarte en witte scholen
7 AVS-actie voor Azi‘

9 Onderwijsvernieuwing
ILLUSTRATIE
Jos Collignon

12 Aan de slag met onderwijsvernieuwing
THEMA
Ook al kunt u niet alles overzien, ons advies is: zet die eerste stap.

14 Hoe ben jij knap?
THEMA
Directeur Piet Lagarde heeft in zijn school techniek op het programma gezet.
De Wichelroede in Udenhout is enthousiast over de invoering van techniek in hun onderwijs. Overal in de school staan leskisten opgestapeld waar de leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen.

18 Alles moet anders
THEMA
Hoe pakken schoolleiders het aan om vernieuwingen door te voeren? Hoe krijg je je team mee? “Gewoon beginnen”. Twee schoolleiders vertellen hoe zij onderwijsvernieuwingen hebben ingevoerd.

22 Eerst experimenteren, dan vastleggen
THEMA
Vernieuwen met Teamonderwijs Op Maat

26 Plezier in je werk
Na bijna negen jaar neemt Henk Hendriks, directeur van het AVS Managementcentrum, afscheid van de AVS: “Ik ben echt trots dat we het beroep van schoolleider op de kaart hebben gezet”.
Een afscheidsinterview.

30 Lumpsumbeleidsmeter PO
Handig hulpmiddel bij de invoering van lumpsum

32 Een verrassende kijk op diversiteit
Verschillen bij kinderen erkennen is ŽŽn ding, er goed mee omgaan is wat anders. Human Dynamics geeft inzicht in de verschillende manieren waarop kinderen leren. Human Dynamics kunt u ook in de klas gebruiken.

37 Serviceberichten
– Emotionele problemen en gedragsproblemen (Symposium)
– Onderwijscongressen bij Windesheim (Congressen)
– Onderzoek naar oab, WSNS en lgf (Publicatie)
– Centrum School en veiligheid (Informatiepunt)
– Vijf jaar klachtbehandeling (Publicatie)
– Biofeedback (Conferentie)
– ICT in de klas (Congres)

39 Serviceberichten (vervolg)
– Wet op de beroepen in het onderwijs (Congres)
– Einde van het schoolbord? (Onderwijs)
– Veilige integratie van uw PC-werk (ICT)
– Zin in school (Boek)

44 Bestellijst AVS