Kader Primair Avs — Jrg. 10 (februari 2005) Nr. 6

Thema: OUDERCOMMUNICATIE

1 Geweld op school
KADERSPEL
Ton Duif

ACTUEEL
2 Moties aangenomen na evaluatie WSNS/lgf/oab
2 AVS-media scoren goed
3 Wet arbeid en zorg
3 Basisschool De Bunders wint gratis Lumpsumbeleidsmeter
4 Helft pabo’s krijgt waarschuwing
4 Extra werkdruk door rugzakleerling
5 Opvoeden zonder geweld
5 Meldplicht schoolgeweld
7 Behoud van conci‘rge misschien mogelijk
7 Omgaan met verzuim

9 Ouders en emoties
ILLUSTRATIE
Jos Collignon

10 Coalitie met de ouders
THEMA
Gedraag u tegenover ouders als een OEN: open, eerlijk en nieuwsgierig.

14 Communicatie op zwarte school
THEMA
Van betrokkenheid naar ouderparticipatie naar integratie.
Talea van de Wal is directeur van een zwarte basisschool in Leiden. Samen met de ouders maakte ze een folder om ‘witte’ ouders en kinderen voor De Viersprong te interesseren.

18 “Communiceren is mensenwerk”
THEMA
Onderwijsadviseur Astrid Echteld geeft geen tips of trucs over communicatie, maar hoopt dat mensen zich een andere attitude eigen maken. “Communiceren blijft mensenwerk.” In dit artikel vertelt Astrid Echteld over de valkuilen van oudercommunicatie.

22 Beter voorkomen dan in het beklaagdenbankje
THEMA
Voorkom dat u voor de klachtencommissie moet verschijnen.

24 Omgaan met emotionele ouders
THEMA
Boze, overbezorgde of arrogante ouders, wat doet u ermee? Of ertegen?

28 Landelijke ouderorganisaties
THEMA
NKO, LOBO, OUDERS&COO, VOO en Balans aan het woord.

31 Leerlingdossier onder de loep
Wat moet er allemaal in het leerlingdossier? Hoe lang moet u het dossier bewaren? Mag u gegevens aan derden verstrekken? Mogen ouders zaken uit het dossier verwijderen? De AVS Helpdesk zet het voor u op een rijtje.

32 Versterking van management en bestuur
Schoolbesturen van kleine basisscholen krijgen extra geld om knelpunten op te lossen. De Helpdesk heeft voor u alles over extra taakrealisatie, periodieken en leerlingaantallen op een rijtje gezet.

34 Pioniers van lumpsum
Een andere kijk op de invoering van lumpsum.
In het spel ‘Pioniers van lumpsum’ nemen schoolleiders afstand en kijken ze op een speelse manier naar de invoering van lumpsum. Toch spelen de deelnemers geen rol, ze moeten juist zichzelf zijn.

37 Gewoon effe bellen!
COLUMN (NIEUW)
Frederique

37 Serviceberichten
– Taalonderwijs, nu en straks (Conferentie)
– SpeZiaal (Tijdschrift)
– NSA professionaliseringswijzer 2005 (Professionalisering)
– Gedragsmoeilijkheden samen aanpakken (Conferentie)
– Inspirerende schoolvoorbeelden (Boek en site)
– Teleblik (Audiovisueel archief)
– Engels in het primair onderwijs (Conferentie)
– Voorlichting over kinderen met beperking (Lespakket)
– Pesten op school (Brochure)
– Seksuele intimidatie (Conferentie)
– Samen verantwoordelijk (Conferentie)

44 Bestellijst AVS