Kader Primair Avs — Jrg. 10 (april 2005) Nr. 8

Thema: 10 jaar AVS en congres ‘Sterke verhalen’

1 Sterke verhalen
KADERSPEL
Ton Duif

ACTUEEL
5 De kamer aan zet na breed overleg
6 School moet Arbo-zorg zelf gaan regelen
6 Brochure managementstatuut downloaden
6 Netwerkbijeenkomst Achterstandsscholen
7 Extra achterstandsmiddelen voor basisscholen
7 Werkloosheid afgestudeerden lerarenopleidingen gedaald
9 Uitstel aanscherping voorwaarde vervangingspool
9 Kennisrotonde Ict op School

10 Underdog met vechtersmentaliteit
THEMA
“Dit gaat —ver ons, niet met ons. Als het zo moet denk ik dat we beter onze eigen organisatie kunnen beginnen,” sprak Ton Duif in het voorjaar van 1993. De AVS groeide van een vakbond voor schoolleiders in het primair onderwijs tot een volwaardige vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen.

13 Medewerkers en leden over 10 jaar AVS
THEMA
– Professionele ontwikkeling
– Ondersteunen bij ICT-beleid
– De oprichting van de AVS
– Voor collega’s, door collega’s
– De school als leerwerkplaats
– Van praktische ondersteuning naar coaching
– IPB geeft beweging

20 Inspiratie op 10e AVS-congres
THEMA
Sterke verhalen, daar draaide het om op het tiende AVS-congres. Het sterke verhaal van de AVS zelf, maar vooral ook van de schoolleider, van u en uw collega’s. Inleidingen en workshops boden inspiratie genoeg om met een sterk verhaal weer thuis te komen.

22 Durf grenzen te stellen
THEMA
Waar liggen de grenzen van de school en hoe geef je die aan? Kinderstrafrechter Paul Rouwen ging samen met workshopdeelnemers in discussie over deze essenti‘le vragen.

24 De heerser, het vlees en het toeval
THEMA
Zeventig procent van alle veranderingsprocessen mislukt, omdat managers niet genoeg aandacht besteden aan de politieke spelletjes in hun organisaties. Ook de menselijke driften en het toeval gooien nogal eens roet in het eten. Joep Schrijvers weet hoe u een succesvol manager kunt worden.

27 Afstand nemen, afstand houden
THEMA
Staat u met beide benen in uw team of er helemaal buiten? En hoe bewaakt u uw grenzen naar de teamleden? Daarover ging de workshop ‘Afscheid nemen als teamlid’. “Je team verwacht dat jij de beslissing neemt.”

28 Witte Wieven op het wad
THEMA
Varen op het wad is inspelen op de natuur. Workshopleider en organisatieadviseur Paul van Agten gebruikt zijn filmproductie De Wetten van het Wad als metafoor om na te denken over de wetmatigheden die spelen bij de menselijke ontwikkeling.

32 Leren in plaats van reproduceren
Duurzaam leren en systeemdenken in de school van de 21ste eeuw. Verslag van een conferentie met Peter Senge in Kaatsheuvel. “Kinderen weten dat ‘learning’ en ‘living’ hetzelfde zijn.”

36 Team Op Maat: Missie volbracht?
Veel scholen durven niet wezenlijk te veranderen, stellen schoolleiders van Teamonderwijs op maat scholen De Rank en de Ichtusschool in Schoonhoven. Maar ook als je wel het lef hebt moet je elkaar scherp houden en blijven er wensen.

40 Lunteren is een begrip
In de wereld van het primair onderwijs is de opmerking “ik was in Lunteren” een veelzeggende. Iedereen snapt wat je ermee bedoelt, namelijk dat je ook dit jaar weer bij de driedaagse WSNS-conferentiedagen was. De dagen zijn uitgegroeid tot een begrip.

43 Baas van de school
COLUMN
Frederique

45 Serviceberichten
– Techniektoernooi (Techniek in het basisonderwijs)
– Het nieuwe leren (Magazine en dvd)
– Nieuwe lessen op DatBewarenWe.nl (Website)
– De veilige schoolprijs (Website)
– EŽnpitters en lumpsum (Conferentie)
– Schooladministratiesystemen (Overzicht)

52 Bestellijst AVS