JSW Jeugd in School en Wereld – Jrg. 99 (oktober 2014) Nr. 2

  3  De gouden vissticks
VAN DE REDACTIE
Karen van Kooten

  6  Vroege signalen van dyscalculie
REKENEN & WISKUNDE
Sylke Toll, Hans van Luit
Leerlingen met dyscalculie of ernstige reken-wiskundeproblemen laten vaak op jonge leeftijd al bijzonderheden zien in hun (voorbereidend) rekengedrag. Het vroegtijdig herkennen van deze signalen maakt passende hulp mogelijk. Maar wat zijn precies de signalen die in de kleutergroep of onderbouw opgemerkt kunnen worden.

12  Effectief leesonderwijs
TAAL
Erik Moonen
Als het om onderwijskwaliteit gaat, zijn leerkrachten de bepalende factor. Dat staat buiten discussie. Leerkrachten  maken het verschil. En toch heb je maar weinig aan zo´n constatering. Want wat is dat, het verschil maken? En hoe doe je dat bijvoorbeeld in het leesonderwijs.

18  Zo maak je thematisch werken betekenisvol
Margriet van Galen
Je kunt kinderen woorden leren over kleding, met bijbehorende plaatjes, maar het werkt beter als ze kleding voelen, aantrekken, vergelijken en met meer knopen spelen. Door cultuureducatie te koppelen aan lesstof, maak je thematisch werken betekenisvol.

32  De voorbereiding van PO naar VO
ORIËNTATIE OP MENS EN WERELD
Spier ten Doesschate
Hoe bereid je kinderen van achterstandsscholen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs? Bijvoorbeeld door ze vanuit verschillende levensbeschouwingen bewust te maken van hun talenten, vaardigheden, houdingen en wat ze daar in het onderwijs mee kunnen. Verslag van een project Onderwijstijdverlenging.

40  De bouw van een IKC in de praktijk
Mirjam Tielbeek-Bertels
De veranderende samenleving vraagt om het aangaan van vergaande vormen van samenwerking tussen onderwijs en opvang. Een Kindcentrum vormt hierop een antwoord. Wat betekent dit voor ouders, professionals en kinderen? Wat zijn de voordelen van samen 1?

RUBRIEKEN

11  Lezersactie
Win Meester Mark draait door!

16  Tips en Tools ICT
WWWJSW
Tessa van Zadelhoff, Arno Coenders

22  Nieuws, congressen, publicaties, websites, nieuwe onderwijsproducten
UITGELICHT
– Dag van de Leraar: terugblik
– Lancering leermiddelenportaal.nl
– Tablets in de klas: een meerwaarde
– Drie aanbevelingen voor de overheid
– Lesbrief Kinderrechten
– Agenda

25  Verbanden leggen
PRAKTIJK
Magda van der Wulp
In deze praktijkbijdrage wordt aandacht besteed aan Verbanden, als een gebied in het rekenwiskunde onderwijs dat meestal niet zo veelvuldig wordt aangeboden. Zeker niet in de lagere groepen. Deze Praktijk richt zich dan ook op aandacht voor Verbanden in groep 3, 4 en 5.

29  Cadeau bij abonnement

30  De schoolweek van Mieke Michiels
SCHOOLWEEK
Mieke Michiels (33) is drie dagen per week intern begeleider op basisschool de Vijf Hoeven in Tilburg. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Mieke is te volgende via Twitter, @MiekeMichiels3.

36  Lezen meten
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Benieuwd naar het leesgedrag van je leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en het uitleengedrag van bibliotheekboeken? In dit artikel staat het meetinstrument de Bibliotheekmonitor centraal. Het helpt je om te bepalen waar je als school je interventies op kunt richten.

39  Van de stapel
Bianca Pannekoek
– Passend onderwijs
– Handelingswijzer
– Opbrengst en ontwikkelingsgericht werken

45  Voordeel voor abonnees

46  Real Life Rekenen
GEREEDSCHAP
Anita Lek
Real Life Rekenen traint leerlingen om hun rekenkennis actief toe te passen. De titel zegt het al: rekenen uit het echte leven. In deze Gereedschap wordt de methode (bedoeld voor groep 6 tot en met 8) onder de loep genomen.

50  Verwacht in JSW
– Special: Games in het onderwijs
– Ludodidactiek
– Het nieuwe gymmen
– Anti-pestprogramma’s