JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 101 (oktober 2016), nr. 2

06 Lerarenregister: betere leerkracht?
Mark van der Veen
Het lerarenregister deed in 2012 zijn intrede, zodat geregistreerde leerkrachten kunnen laten zien dat zij bevoegd en bekwaam zijn en hieraan blijven werken. Toetreden tot dit register is nu nog vrijwillig. Vanaf 2017 moet iedere bevoegde leerkracht zich verplicht inschrijven en die verplichting zorgt voor de nodige discussie. Is dat terecht? Wat kunnen we leren van andere landen?

12 Help leerlingen zichzelf te sturen
Wijnand Dekker
Voor sommige kinderen is het heel moeilijk om hun gedrag te reguleren, op te letten en door te werken. Ze kunnen zichzelf niet goed aansturen en lopen het risico om een negatief zelfbeeld en/of een leerachterstand te ontwikkelen. Hoe help je kinderen met zo’n zwakke zelfsturing (zwakke executieve functies) en hoe vergroot je hun zelfvertrouwen?

19 Springend rekenen en taal leren
Simone Barneveld
Leerlingen die al springend en joggend taal- en rekenlessen krijgen, presteren beter op spelling en rekenen. Na twee jaar boeken zij vier maanden meer leerwinst ten opzichte van leeftijdsgenootjes die taal- en rekenlessen op de reguliere manier volgen. Dat blijkt uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar het programma Fit & Vaardig op school.

32 Eigenaarschap, zo simpel!
Martijn Deleij
Eigenaarschap is tegenwoordig een veelgehoorde term. Kinderen moeten verantwoordelijk gemaakt worden voor hun eigen leerproces. Van consument naar participant. Maar wat is eigenaarschap eigenlijk? En hoe stimuleer je dit in kinderen? Wat vraagt dit van jou als leerkracht? Hoe maak je je leerlingen betrokken? Dat kan onder andere door het doelenbord in te zetten.

40 Conceptcartoons en denksleutels
Lana Goossens, Sanne Dekker en Marieke Peeters
Een nieuwe manier om leerlingen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te laten leren, is door kinderen onderzoekend te laten leren. Zo gaan ze vanuit hun eigen vragen en interesses zelfstandig op onderzoek uit. Hoe zorg je ervoor dat kinderen vragen gaan stellen en nieuwsgierig worden? Prikkel je leerlingen op verschillende manieren om met een onderwerp in aanraking te komen.

Rubrieken:

16 Www.jsw

22 Uitgelicht

25 Praktijk

30 Schoolweek

36 Open boek

39 Van de stapel

46 Gereedschap