JSW Jeugd in School en wereld — Jrg. 100 (oktober 2015) nr. 2

06 Succes met PBS
Evelien Bakker, Rianne Berkelaar en Eva Naaijkens
Positive Behavior Support (PBS) gaat uit van het geven van complimenten, het maken van gedragslessen, het structureren van de onderwijsleeromgeving een hoge mate van creativiteit. Dit zijn de succesfactoren voor het aanleren van positief gewenst gedrag. Het is de fundering geworden voor een stevige basisaanpak voor gedrag waar we als school op vertrouwen en voortbouwen.

11 Van de stapel

12 Wat levert vroeg Engels op?
Marianne Bodde-Alderlieste
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels vanaf groep 1 is booming husiness. Ten onrechte verwachten scholen vaak dat de leerlingen automatisch een hoger niveau halen met Engels vanaf groep 1 dan met alleen Engels in het basisonderwijs (Eibo) in de groepen 7 en 8. Voor een goed rendement is meer nodig dan het aanschaffen van een methode en een start vanaf de kleuters.

16 www.jsw

18 Van zwak naar excellent!
Eva Naaijkens en Noëlle Pameijer
Handelingsgericht werken (HGW) bestaat al ruim tien jaar. Veel scholen implementeren deze werkwijze, met vallen en opstaan. Geleidelijk aan lukt het teams zich HGW eigen te maken en elementen die passen bij hun schoolvisie te benutten bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In de tussentijd blijft HGW in ontwikkeling. Dit artikel bespreekt twee voorbeelden van doorontwikkeling en borging van HGW.

22 Uitgelicht
25 Praktijk
29 Cadeau bij een abonnement
30 Schoolweek

32 Hoe je kinderen leert zoeken op internet
Sander van Zomeren
‘Zoeken naar informatie? Dat kunnen ze al lang!’ ‘Leerlingen zijn toch veel te vinden op het internet?’ Het opzoeken van informatie op het internet is echter niet zo eenvoudig en leerlingen hebben wel degelijk ondersteuning nodig tijdens dit proces, zo komt uit onderzoek naar voren. Het gaat erom dat leerlingen informatie kunnen vinden, deze kunnen analyseren en binnen deze informatie kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

36 Open boek

38 Toetsen en examens
Martin Bootsma
De fraters die in de twintigste eeuw Ons Eigen Blad (de voorloper van JSW) volschreven, hadden duidelijke opvattingen over toetsen en examens. Het onderwijs was er niet om op de leiden tot een diploma alleen, vonden ze. Ze waren er dan ook wars van ‘examendwang’ en zeker van overmatige overheidsbemoeienis op dit vlak. Een interessant gegeven, aangezien deze geluiden ook nu weer in de wandelgangen van het onderwijs opklinken. Weinig nieuws onder de zon, dus. Valt er misschien iets te zeggen voor de opvattingen van de fraters?

42 Gereedschap
50 Verwacht in JSW