JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 100 (april 2016) nr. 8

06 Zo boek je woordenwinst!
Kees Broekhof
Scholen die constateren dat hun leerlingen een kleine woordenschat hebben, kiezen er vaak voor om hun programma uit te breiden met woordenschatlessen, waarbij vaak de viertakt-methodiek wordt ingezet. De woordenschat uitbreiden kan ook zonder methode, bijvoorbeeld aan de hand van populaire boeken. Kinderen die veel lezen, leren veel nieuwe woorden en verdiepen zo hun woordkennis.

11 Abonnement op JSW

12 Zelfregulatie, op naar succes!
Nicole Scheepens en Anouke Bakx
Leerlingen hebben bij zelfregulatie eigen verantwoordelijkheid in de aanpak en uitvoering van activiteiten. Zelfregulatie vormt mede de basis voor de ontwikkeling van kinderen, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Maar zelfregulatie komt niet spontaan op gang: de rol die jij als leerkracht hebt in de stimulering van en de begeleiding bij het zelfregulatieproces is essentieel.

16 www.jsw

18 Onbewust spellingbewust
Niels Dusamos
Tijdens de spellinglessen kunnen leerlingen woorden feilloos spellen, maar als ze bij een ander vak moeten spellen, wemelt het van de spelfouten. In dit geval komt de transfer van aangeleerde woorden niet tot stand. Hoe kun je aan het spellingbewustzijn werken, zodat ze bewust leren spellen? Zelfcorrectie- en spellingbewustzijntrainingen leveren resultaat op.

22 Feedback geven binnen de school
Gijselien Grosman
Hoe geef je elkaar binnen de schoolorganisatie feedback? Hoe organiseer je dat? Wie neemt hierin het voortouw? Hoe krijg je de neuzen allemaal dezelfde kant op? Hoe geef je gerichte feedback aan leerlingen? Dit soort vragen komen bovendrijven als je het onderwerp ‘feedback geven’ op school wilt aanpakken. Dit kan met behulp van een teamscholing.

22 Uitgelicht

25 Praktijk

29 Lezersactie

30 Schoolweek

36 Open boek

39 Van de stapel

40 2004 vs. 2016: het nieuwe leren
Monique Volman
In het decembernummer van 2004 (JSW-special Het nieuwe leren) gaf Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, zijn visie op ‘het nieuwe leren’. Stevens: ‘Over tien jaar (in 2014, red.) is er een grote diversiteit aan onderwijs. Ik voorzie onderwijs waar kinderen meer in het middelpunt staan.’ Is zijn voorspelling uitgekomen?

46 Gereedschap

50 Verwacht in JSW