JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 99 (november 2014) nr. 3

Special Games in het onderwijs

6   Aan de slag met gamification
Sam van Geffen
Thuis, onderweg en op school: kinderen spelen en gamen heel wat af. Vanaf jonge leeftijd zijn ze ermee bezig. De aantrekkingskracht van spelen en gamen kun je als leerkracht in de klas in je eigen voordeel laten werken. Wat de toepasssingsmogelijkheden zijn en hoe je dat aanpakt lees je in dit artikel.

12 Ludodidactiek
Willem-Jan Renger en André Slegers
Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van leerlingen en hoe geef je de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT een plaats in het klaslokaal? Over de inzet van een nieuwe didactiek en ander type lesmaterialen, met behulp van ontwerpprincipes en methoden uit computergames en spellen gecombineerd met bestaande leerinterventies.

18 Bewegingsonderwijs met computergames
Erno Mijland
Veel kinderen moeten meer bewegen. Veel kinderen verkiezen computergames boven ‘gewoon’ spelen. Je kunt dat zien als twee problemen, maar ook als één oplossing: laat kinderen beweeggames spelen. De eerste ervaringen, ook in het onderwijs, zijn beloftevol. Is exergamen dé nieuwe vorm van lichamelijke opvoeding?

32 Hoe stem je af tussen aanleren en toepassen?
Dolf Janson
Veel leerlingen doen erg hun best, maar behalen toch niet de resultaten die je zou mogen verwachten. Ze halen wel een toets direct na het oefenen, maar daarmee lukt het hen nog niet die kennis of vaardigheid daarna ook te gebruiken. In dit artikel lees je waardoor die transfer niet altijd lukt en krijg je aanbevelingen om dergelijke situaties te voorkomen.

40 Omgaan met gedragsproblemen
Karen van Kooten
Hoe ga je als leerkracht succesvol om met gedragsproblemen? Wat is daarbij je denken en handelen in de dagelijkse praktijk? Deze vragen staan centraal in de boeken van Kees van der Wolf, Tanja van Beukering en Theo Veldkamp. JSW interviewde de schrijvers over hun publicaties. Een verslag.

Rubrieken
16   
www.jsw.nl
22   Uitgelicht
25   Praktijk
30   Schoolweek
36   Open Boek
39   Van de stapel
46   Gereedschap