JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 99 (februari 2015) nr. 6

6 Onderzoeksvragen formuleren
Marrit Meursing
Waarom is het formuleren van goede onderzoeksvragen belangrijk? Per dag beantwoorden leerkrachten heel wat vragen van leerlingen. Je kunt leerlingen ook zelf op onderzoek uit laten gaan en antwoorden laten vinden. Hiervoor moeten ze wel goede onderzoeksvragen kunnnen bedenken. Hoe help je ze daarbij?

12 Leesvaardigheid stimuleren door proeven doen
Milou Willemsen en Winnie Meijer
Het goed beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk. Voor kinderen in het speciaal basisonderwijs is taal en met name lezen vaak lastig. Met een aansprekende context stimuleer je hen om toch te lezen. Dat kan bijvoorbeeld met het doen van proeven, waarmee je ook aan het vergroten van de woordenschat werkt. In dit artikel lees je hoe je dat doet.

18 Leerlingvolgsystemen en leerprestaties
Marjan Faber en Adrie Visscher
Digitale leerlingvolgsystemen geven een terugkoppeling over hoe leerlingen het doen op school en bieden daarmee inzicht in de resultaten. Maar leidt het gebruik ervan ook tot betere leerprestaties? Dit artikel beantwoordt de vraag.

32 Geef leerlingen grip op hun leerproces
Silvia Wientjes
Hebben leerlingen zicht op hun eigen leerproces en weten ze hóé ze hun leerproces kunnen verbeteren? Een praktijkonderzoek laat zien hoe leerlingen in groep 5 op Eenbes basisschool De Crijnsschool in Nuenen hier meer zicht op krijgen door te reflecteren op persoonlijke leerdoelen, met herhaalde denkstappen.

40 Meer beweging op school
Léonie Uijtdewilligen, Amika Sing en Mai ChinAPaw
Hoewel kinderen met ADHD van nature erg beweeglijk zijn moeten zij, net als alle kinderen, veel still zitten. Met name vanaf de hogere klassen. Onderzoek suggereert dat beweging een positief effect kan hebben op schoolprestaties. Kan en moet er voor alle kinderen meer beweging gerealiseerd worden in het onderwijs? En zo ja, hoe dan?

En verder…

11 lezersactie
29 Cadeau bij een abonnement
50 Verwacht in JSW

Rubrieken

16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap