JSW Jeugd in school en wereld — jrg. 99 (april 2015) nr. 8

06 Bibliotheek op School onder de loep – Leesmotivatie stimuleren
Thijs Nielen en Adriana Bus

Als leesplezier in de hogere leerjaren van de basisschool te weinig wordt gestimuleerd nemen leesmotivatie en groei in leesvaardigheid al vanaf groep 5 of 6 af. Kan een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil houden?
12 De evolutie van een organisatiemodel –Zo vergroot je betrokkenheid binnen je team
Michiel Santegoeds

Een klein initiatief op KBS De Zandberg in Breda was het beginpunt voor een aanpassing van het organisatiemodel van de school. In deze bijdrage lees je hoe deze ontwikkeling stapsgewijs heeft plaatsgevonden. Inspiratie voor het kiezen van een benadering en het waarborgen van betrokkenheid binnen het schoolteam.
18 Seksuele en relationele vorming op de basisschool –Hoe praat je over seks?
Channah Zwiep

Tot voor kort was dit een keuze van de individuele leerkracht. Sinds 2013 is seksuele en relationele vorming echter verplicht in het basisonderwijs. Hoe ervaren leerkrachten dit en hoe kun je hieraan vormgeven?

32 Nieuwsgierigheid – Hoe worden leerlingen nieuwsgierig?
Marieke Peeters 

Het stimuleren van de nieuwsgierigheid krijgt steeds meer belangstelling in het onderwijs. Echter weten we weinig over de relatie tussen nieuwsgierigheid en leren, en wanneer kinderen intens nieuwsgierig worden. Hoe komt nieuwsgierigheid tot stand en hoe bevorder je dit als leerkracht om het leerproces te optimaliseren?
38 Werken met een persoonlijk onderzoeksdossier –Excellente leerlingen uitdagen
Marian Bruggink, Maud van Druenen en Cindy Teunissen 

Hoe zorg je ervoor dat de excellente leerlingen op hun eigen niveau gemotiveerd aan de slag gaan en daag je ze voldoende uit? Hoe laat je de lesstof van de excellente leerling aansluiten bij de lesstof van de rest van de klas? En hoe begeleid je dat?
11 van de stapel

16 www.jsw.nl

22 uitgelicht

25 praktijk

30 schoolweek

36 open boek

42 gereedschap