JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (november 2013) Nr. 3

Special: Ouderbetrokkenheid

3 Samenwerken met ouders
VAN DE REDACTIE
Karen van Kooten

6 Ouderbetrokkenheid: een hype?
THEMA
Peter de Vries, No‘lle Pameijer
Er is momenteel veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. Wat is ouderbetrokkenheid precies en hoe maak je de samenwerking tussen school en ouders effectief? De uitwerking van begrippen en standaarden geeft je een handvat om dit thema blijvend op de kaart te zetten.

12 Communiceren en samenwerken
THEMA
No‘lle Pameijer, Peter de Vries
Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders is cruciaal bij het bevorderen van schoolsucces. Hoe geef je het communiceren en samenwerken met ouders in de praktijk vorm?

18 Ouderbetrokkenheid op school
THEMA
Karen van Kooten, Magda van der Wulp
De ouderbetrokkenheid op cbs De Schakel in Utrecht is groot. In dit artikel vertellen de directeur, een ouder, intern begeleider en leerkracht wat zij doen om ouders actief bij de school te betrekken.

32 Geen woorden, maar kinderen
TAAL
Paul Filipak
Hoe meer aspecten leerlingen van een woord kennen, des te waarschijnlijker is het dat ze het woord goed kunnen gebruiken. Maar op veel scholen komt woordenschatonderwijs eigenlijk neer op het memoriseren van woorden. Zou het accent niet verlegd moeten worden?

40 Leren met een computerspel
PREKENEN-WISKUNDE
Hanneke Loomans, Prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen
Kinderen spelen vaak rekencomputerspelletjes om te oefenen. Maar welke strategie‘n gebruiken ze dan en hoe verloopt hun denkproces? Als leerkracht krijg je meer inzicht door zo’n spel te gebruiken in de rekeninstructie.

RUBRIEKEN

10 Lezersactie
Win een ‘Ouderbetrokkenheid-pakket’

11 Voordeel voor abonnees
– Passend onderwijs voor begaafde kinderen
– Klassekids
– Pedagogische tact
– Burgerschap!

16 Nieuwsgierig
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

22 Uitgelicht
– Van tikken naar taggen
– ICT-bekwaamheid van leerkrachten
– Serious lesmateriaal
– Thuis in onderwijs
– Wetenschapsknooppunt
– Succes met ouders
– Internet in 2025
– Agenda

25 Samenwerking met Glans
PRAKTIJK
Marja Klaver
Goede ouderbetrokkenheid is het (soms verborgen) kapitaal van de school en komt ieder kind ten goede. Deze praktijk gaat over de essentie van de Glans-techniek.

29 Cadeau bij een abonnement

30 De schoolweek van Femke Creusen
SCHOOLWEEK
Lees deze maand over de schoolweek van Femke Creusen (23). Femke Creusen is leerkracht en vervangt op basisschool Burgemeesters Willeme in Nieuwstadt en op verschillende andere scholen in de regio Sittard/Geleen. Daarnaast heeft ze een passie voor schrijven en deelt ze graag haar onderwijsidee‘n op www.digifemke.nl

36 Boeken proeven
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
De schoolbibliotheek is de belangrijkste bron van boeken voor kinderen. In deze Open boek krijg je tips om een aantrekkelijke, eigentijdse collectie samen te stellen, die leerlingen laat proeven aan verschillende boeken.

39 Leerkracht
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Grip op leesbegrip
– Pedagogische tact
– Sterk Starten

44 Appels zijn gezond
SCIENCE IN DE BASISSCHOOL
Vincent Klabbers
In deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek. Verzamel alle afleveringen!

46 Leesparade Nieuw
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Leesparade Nieuw is een lesmethode voor technisch lezen, waar begrijpend lezen volledig is ge•ntegreerd. Het sluit aan op alle nieuwe methodes waarin evidence based strategie‘n voor begrijpend lezen worden gebruikt, aldus de folder.

50 Verwacht in JSW
– Het doel voor ogen
– Een goed rekenbegin
– Selectief Mutisme
– Nationale Voorleesdagen