JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (juni 2014) Nr. 10

4  Colofon

6  Woordkennis toetsen: weet wat je meet
Maartje Hilte en Marianne Verhallen
Waarom zou je als leerkracht zoveel tijd en energie besteden aan woordenschatonderwijs? Wat levert het op en kun je dat zichtbaar maken? Dit artikel gaat over meten, misvattingen, methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke toetsen.

11  Voordeel voor abonnees

12  De realisatie van een integraal kindcentrum
Erno Mijland
Ga er maar aan staan: een nieuwe school beginnen in een nieuwe wijk, met een nieuw onderwijsconcept en een nieuwe organisatievorm. Directeur en schoolleider Joke Tillemans deed het. Intergraal kindcentrum Mondomijn in Helmond viert binnenkort haar eerste lustrum. Het team leert nog elke dag: ‘Als we het even niet meer weten, gaan we terug naar de vraag: wat heeft het kind nodig?’

16  Inspireren en stimuleren
RUBRIEK WWW.JSW
Gerard Dümmer

18  Toetsen van speciale leerlingen
Judith Hollenberg, Judith Vloedgraven en André de Jong
Vrijwel elke leerkracht krijgt te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Toetsen zijn een hulpmiddel om deze behoeften in kaart te brengen. Cito ontwikkelde de ‘Toetsen voor speciale leerlingen’. Wat zijn de kenmerken voor deze toetsen? En welke informatie kun je eruit halen?

22 Nieuws, congressen, publicaties, websites, nieuwe onderwijsproducten enz.
UITGELICHT
– Lang zal je lezen!
– Kameleon raadseltocht
– Groene deal
– Onderwijsdatabank
– Een eigentijds curriculum
– Kinderverhalenwedstrijd 2014

25  Denkvaardigheden
PRAKTIJK
Tjaling Brouwer
In deze praktijkbijdrage lees je hoe je kunt inzetten op (hogere) denkvaardigheden van leerlingen bij begrijpend luisteren, kijken en lezen.

29  Cadeau bij een abonnement

30  De schoolweek van Myrthe Boven
SCHOOLWEEK
Myrthe Boven werkt fulltime op een heel kleine basisschool, met op dit moment iets minder dan vijftig leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag is zij leerkracht van groep 6-7-8. Op donderdag vervult zij de ene week haar taken als intern begeleider, de andere week reist zij naar Amsterdam voor haar opleiding tot schoolleider. Voor een collega vervult ze ten slotte de BAPO in, waardoor ze één keer per twee weken lesgeeft aan groep 1-2.

32  Zo zorg je voor een rijke leeromgeving
Barbara Winkelhuyzen en Kees Vreugdenhil
Het gemiddelde schoolgebouw stamt uit de vorige eeuw. Deze staan niet in verhouding tot hoe leerkrachten en leerlingen tegenwoordig werken en leren. Een gebouw zou de leerlingen optimaal moeten ondersteunen in hun ontwikkelproces en ingezet moeten worden als leermiddel. Wat betekent een rijke leeromgeving voor het lerende kinderbrein? En wat is daarbij de rol van hoeken, ervaringsleren, bewegen, veiligheid, ICT en (buiten)ruimte?

36  Zomerlezen
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Om het leesniveau van kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar op peil te hebben is het van belang dat zij in de zomervakantie dagelijks lezen. In dit artikel bespreken we tips om kinderen in de vakantie met plezier te laten lezen.

39  Omgangstips
RUBRIEK VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
In de rubriek Van de stapel bespreekt Bianca Pannekoek diverse vakboeken om te gebruiken in de lespraktijk
– Gedragsstoornissen
– Rouwverwerking
– Autisme

40  Hoe ga je om met selectief mutisme?
Paul Nijhof en Marleen Keeris
Er zijn kinderen die niet durven praten op school. Ze lachen en huilen zelfs in stilte. De angst om klanken voort te brengen verstoort hun ontwikkeling. Als leerkracht kun je deze kinderen door planmatig handelen nieuwe kansen bieden. In dit artikel een succesvolle aanpak van selectief mutisme op school.

44  Science als humuslaag
SCIENCE IN DE BASISSCHOOL
Vincent Klabbers
In deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek.

46  Veilig leren lezen  vs. Lijn 3
GEREEDSCHCHAP
Joop Stoeldraijer
In de rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer elke maand een lesmethode

50  Verwacht in JSW