JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (januari 2014) Nr. 5

3 De waaromvraag
VAN DE REDACTIE
Magda van der Wulp

6 Vragen over HGW
PASSEND ONDERWIJS
Simone van Dijk, No‘lle Pameijer
‘Handelingsgericht werken is theoretisch best leuk, maar hoe haalbaar is het?’ In dit artikel worden praktische vragen over HGW besproken, met name over de uitgangspunten ‘doelgericht werken’, ‘wisselwerking/afstemming’, ‘onderwijsbehoeften’ en ‘de leerkracht doet ertoe’.

12 Stagebegeleiding met foto en film
PROFESSIONALISERING
Marrijke Bouwhuis, Vincent Klabbers
Leerkrachten en pabodocenten die stagiaires begeleiden, kunnen gebruik maken van beeldmateriaal (foto en film). Hoe benut je beeld in dienst van de ontwikkeling van vakmanschap?

18 Aandacht voor begrijpend lezen
TAAL
Willy ElsŠcker, Maud van Druenen, Mienke Droop
Door het inzetten van spannende of grappige kinderboeken kun je op een motiverende en strategische manier werken aan begrijpend lezen. Koppel strategie‘n aan de verhalen en laat kinderen deze bij het individueel lezen en de zaakvaklessen toepassen.

32 Niet moeten, maar willen
PROFESSIONALISERING
Michiel Santegoeds
KBS De Zandberg werkt sinds twee jaar met zelfsturende werkgroepen rondom centrale schoolthema’s. De werkgroepen hebben als doel concrete, schoolbrede veranderingen te implementeren. Hoe zoek je gezamenlijk naar richtlijnen.

40 Het oudervertelgesprek
Lieneke Rietsema de Jong
Ouders kennen hun kind vanaf de eerste dag. Ze weten wat wel en niet werkt en hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen en begeleiden van hun kind. Hoe maak je nu als school nuttig gebruik van de kennis die ouders hebben?

RUBRIEKEN

10 Lezersactie
Win een Onderwijsklapper

11 Voordeel voor abonnees
– 5 minuten bewegen / tussendoor
– Filosoferen op het bord
– Handboek Ouders in de School
– Jongens zijn ’t

16 Creatief
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

22 Uitgelicht
– Mediawijs met SpangaS
– Lezen Centraal
– Levensecht leren
– Spotvogel
– Preventie Digitaal Pesten
– Gedichtendag
– Trendrapport

25 Pop en spel
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer, Judith Gerritsen
In deze praktijkbijdrage wordt ingezoomd op specifieke leerkracht en popvaardigheden, op kansen voor het verdiepen van verhaalbegrip en uitbreiding van de woordenschat. en hoe maak je zelf een prachtige handpop?

29 Cadeau bij een abonnement

30 De schoolweek van Michel de Boer
SCHOOLWEEK
Lees deze maand over de schoolweek van Michel de Boer (45). Michel werkt twee dagen per week als leerkracht groep 5 en ŽŽn dag in de plusklas van de Theo Thijssenschool in Waddinxveen. Daarnaast is hij ŽŽn dag in de week vrij geroosterd van bovenschools ICT. EŽn dag per week werkt hij als ZZP’er.

36 Jongens willen actie!
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Jongens zijn minder talig, minder vaardig en lezen met minder plezier dan meisjes. In hun kindertijd haken veel jongens zelfs definitief af wat het lezen van boeken betreft. Tijd voor actie! In dit artikel tips om jongens met plezier te laten lezen.

39 Vragen
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Filosoferen op het bord
– Vakken en vorming in onderzoek
– Pesten aanpakken

44 Het gewicht van kaarsen
SCIENCE IN DE BASISSCHOOL
Vincent Klabbers
In deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek. Verzamel alle afleveringen!

46 Zaken van Zwijsen
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In 2013 wonnen De Zaken van Zwijsen van het Berlijnse ‘Gesellschaft fŸr PŠdagogik und Information’ een zegel in de categorie ‘DMP Vorschul- und Grundschulbildung’, onderdeel van de award ‘Comenius-EduMedia-Auszeichnung’. Heel bijzonder!

50 Verwacht in JSW
– Meertaligheid
– Onderwijstijdverlenging
– Vragen over HGW
– Seksuele opvoeding