JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (februari 2014) Nr. 6

3 Gewoon doen!
VAN DE REDACTIE
Mark van der Pol

6 Vroege start met Engels
TAAL
Corien van Zweden
Engels leren vanaf groep 1 op de basisschool. Tien jaar geleden leek het nog een utopie, maar inmiddels zijn al ruim 1000 van de 7000 Nederlandse basisscholen volop bezig met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). En het aantal scholen dat meedoet, stijgt snel blijkt uit de cijfers van het Europees Platform.

12 Vragen over HGW (2)
PASSEND ONDERWIJS
Simone van Dijk, No‘lle Pameijer
In deze serie van twee worden vragen uit de praktijk over HGW besproken, met zeven uitgangspunten als kapstok. In dit tweede deel komen de laatste drie uitgangspunten aan bod: positieve aspecten, constructieve samenwerking en systematiek.

18 Alle instructies in het Engels
TAAL
Ankie Mantel
Veel leerkrachten in de onderbouw staan positief tegenover ‘early English’, maar zoeken naar de juiste manier vaan aanbieden. Moeten de lessen helemaal in het Engels worden gegeven?

32 Effectieve onderwijstijdverlenging
Maria Jongsma, Jimke Nicolai
We doen ons best oom binnen de mogelijkheden die we hebben leeropbrengsten zo optimaal mogelijk te maken. Dit artikel beschrijft het verlengde schooldagproject Levend Leren dat drie jaar geleden op zes basisscholen in de stad Groningen van start ging.

40 Seksuele opvoeding op school
ORIèNTATIE OP MENS EN WERELD
Channah Zwiep
Een kind dat grote fallussen tekent, zijn piemel laat zien, of vraagt hoe homo’s vrijen. Als leerkracht krijg je soms te maken met de seksuele ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt om heel praktische handvatten voor pedagogische begeleiding. Hoe geef je als leerkracht en als school vorm aan seksuele opvoeding?

RUBRIEKEN

10 Lezersactie
Win ‘De professionele leergemeenschap’

11 Voordeel voor abonnees
– Helpende gedachten
– Filosoferen op het bord
– Hart voor leren!
– De mooiste weg

16 Verder denken
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

22 Uitgelicht
– Toegang tot het digitaal archief
– Hulp van een spannend verhaal
– Word een werelddocent
– Innovatieprijs kindermishandeling
– Aan de bel trekken
– Schoolkompas voor PO
– Week van de Lentekriebels
– Agenda

25 Handelingsgerichte intervisie
PRAKTIJK
Karen van Kooten
Intervisie is een effectieve werkwijze om met collega’s leerlingen te bespreken. Collega’s kunnen op een hele andere manier naar dezelfde leerling kijken en meedenken over de onderwijsbehoefte en doelgerichte aanpak.

29 Cadeau bij een abonnement

30 De schoolweek van Hetty Hospes-van Rijn
SCHOOLWEEK
Hetty Hospes-van Rijn (44) staat drie dagen per week voor de klas op de Micha‘lschool, een Vrije School in Leeuwarden. Daarnaast is zij auteur van verschillende handboeken voor het onderwijs en leidt zij workshops en cursussen op Ameland. Ook is zij vrijwilligster bij CNV Onderwijs.

36 Lezen in de bovenbouw
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
In de onderbouw popelen alle kinderen oom te leren lezen. Ze lezen veel en vaak en vinden het hartstikke leuk. In de bovenbouw is er van dit leesplezier en de leesfrequentie vaak weinig meer over. Hoe krijg je bovenbouwleerlingen met plezier aan het lezen?

39 Ondersteuning
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– De onderwijsklapper
– De professionele leergemeenschap in het onderwijs
– Mediawijsheid

44 Tuinkers groeit snel
SCIENCE IN DE BASISSCHOOL
Vincent Klabbers
In deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek. Verzamel alle afleveringen!

46 Methode BLIKSEM voor begrijpend lezen
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
De BLIKSEM-aanpak is een aanpak voor begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8. BLIKSEM staat voor: Begrijpend Lees Instructie Strategisch Žn Motiverend. De methode kan worden ingezet tijdens het voorlezen, het stillezen en de zaakvaklessen.

50 Verwacht in JSW
– Special: Eigenaarschap
– Continue verbeteren
– Werken met groepsplannen
– Zuurstofmeeting