JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (december 2013) Nr. 4

3 Inspiratie
VAN DE REDACTIE
Michelle Clement

6 Een goed rekenbegin
REKENEN-WISKUNDE
Marjoke Bakker, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Hanneke Loomans
Hebben kinderen al kennis van vermenigvuldigen en delen, voordat in groep 4 met het leren van de tafels wordt begonnen? Wat kunnen ze dan al en wat is hierop van invloed? In het BRXXX-project van het Freudenthal instituut is hiernaar onderzoek gedaan.

12 Zicht op het leerproces
PROFESSIONALISERING
Marcel Schmeier
Al gebruiken we de mooiste materialen en de beste methodes, de onderwijskwaliteit wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas. Dit artikel geeft praktische handvatten voor scholen om meer zicht te krijgen op de leerlijn en doelen.

18 Selectief mutisme
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Iteke van der Pol
Wat is selectief mutisme? Wat zijn de kenmerken en welke invloed heeft de stoornis op de mondelinge taalontwikkeling van het kind? Door de achtergrond te kennen, kun je als leerkracht een rol spelen om het kind uit de stilte te houden.

32 Inzoomen…en weer uitzoomen!
REKENEN-WISKUNDE
Kees Buijs, Nina Boswinkel, Martin Klein Tank
Doorlopende leerlijnen vormen voor het reken-wiskunde onderwijs een belangrijke thematiek die nopgal wat stof doet opwaaien. Het wordt in toenemende mate van belang geacht dat (toekomstige) leerkrachten inzicht in deze leerlijnen verwerven en dat ze hun onderwijs mede op basis daarvan gestalte geven.

40 Verantwoorden van ‘ander onderwijs’.
PROFESSIONALISERING
Spier ten Doesschate
Scholen die onderwijs op een andere dan de ‘normale’ manier vormgeven, vinden dat ze meer te bieden hebben dan rekenen en taal en willen zich daarover verantwoorden. Een praktijkvoorbeeld: basisschool Los Hoes.

RUBRIEKEN

10 Lezersactie
Win een Basisschool-puzzelboek.

11 Voordeel voor abonnees
– Opbrengstgericht leren, meer presteren
– Klassekids
– Leeskilometers maken op school
– DraaiTaal

16 Slim zoeken
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

22 Uitgelicht
– Promotiebeurs voor leerkrachten
– Handicap in de les
– E-formation
– Helpende gedachten
– Eet en snoep gedrag nabootsen
– Crowdsource: oproep!
– Leerlingen met autisme in de klas
– Agenda

25 Zelf spellen maken
PRAKTIJK
Martin Bootsma
Er zijn al heel veel spellen op de markt die ondersteunend kunnen zijn bij de lessen in het basisonderwijs, maar het zelf maken van spellen en deze inzetten in bijvoorbeeld de weektaak geeft nu net die extra dimensie aan het leren.

29 Cadeau bij een abonnement

30 De schoolweek van Mathilda Oudman
SCHOOLWEEK
Lees deze maand over de schoolweek van Mathilda Oudman (41). Mathilda is vier dagen per week, van maandag tot en met donderdag, werkzaam als directeur van obs de Hekakker in Norg.

36 Voorleesdagen!
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
De National Voorleesdagen 2014 staan voor de deur. Een mooie gelegenheid om als school met leesbevordering aan de slag te gaan. Niet alleen voor de kleutergroepen: maak er een schoolbreed voorleesfestijn van.

39 Leerkracht
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Kunst Meester!
– Opbrengstgericht leren, meer dan presteren
– Sucess! Met ouders

44 Dennenkegels in beweging
SCIENCE IN DE BASISSCHOOL
Vincent Klabbers
In deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek. Verzamel alle afleveringen!

46 Schrijven in de basisschool
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Met de methode Schrijven in de basisschool (Noordhoff Uitgevers) begeleid je kinderen bij het aanleren van een goed en praktisch handschrift.

50 Verwacht in JSW
– Begeleiding in beeld
– De waaromvraag
– Praktisch HGW
– Tips voor jongens