JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (april 2014) Nr. 8

  3  Rolmodel
VAN DE REDACTIE
Karen van Kooten

  6  Zoekgedrag op internet
ICT & MEDIA
Leanne Slob, Chiel van der Veen
Internet wordt steeds meer gebruikt door kinderen in het basisonderwijs. Maar hoe gebruiken kinderen internet als informatiebron? Is dat een gemakkelijke opdracht voor ze? of overschatten zij hun vaardigheden in hun zoektocht op het internet?

12  Gesprekken over onderwijsbehoeften
PASSEND ONDERWIJS
Merlijn Wentzel
Op de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht worden sinds enige tijd regelmatig gesprekken gevoerd met kinderen over hun onderwijsbehoeften. De kernvraag in deze gesprekken is: wat heeft dit kind nodig om zijn of haar doelen te kunnen bereiken? En wie zou daar beter antwoord op kunnen geven dan het kind zelf.

18  Rekenpotentieel van prentenboeken
REKENEN-WISKUNDE
Rob van Bree, Hanneke van Bree
Verhalen en illustraties in prentenboeken kunnen inspirerende contexten bieden voor rijke rekenlessen. Maar niet ieder prentenboek heeft een rekeninhoud. Een stappenplan kan helpen bij het beoordelen van het rekenpotentieel van prentenboeken. Hoe ziet zo’n stappenplan eruit?

32  Werken aan goed gedrag
SOCIALE-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Lilian Mouissie-Pot, Kitty van Voorst van Beest, Mayke den Ouden
Als leerkracht ben je de helde dag door bezig met het aanleren van goed gedrag bij leerlingen.. Maar hoe doe je dit op een positieve en efficiënte manier? En wat werkt? ion dit artikel lees je hoe je structureel aandacht besteedt aan de morele ontwikkeling van je leerlingen.

40  Digibord in kleutergroepen
ICT & MEDIA
Ank van de Ven
In veel kleutergroepen hangen ze tegenwoordig: digiborden. Zo ook op basisschool Floralaan in Eindhoven. De leerkrachten van de groepen 1-2 volgden een implementatietraject en ontdekten de vele mogelijkheden die het digibord te bieden heeft. Hun enthousiasme won het van de aanvankelijke scepsis.

RUBRIEKEN

10  Lezersactie
Win talent voor de klas

11  Voordeel voor abonnees

– De complimentieswaaier
– Als de geit leert zwemmen
– Hart voor leren!
– Wijzer in Onderwijsbehoeften

22  Uitgelicht
– Procesgericht volgsysteem
– Stampertjeszoektocht
– Kennisportal Onderwijs
– Gezonde schoolpleinen
– Innovatief onderwijs
– Wat doet pesten met schoolkinderen?
– Aanvulling, géén vervanging
– Agenda

25  Interactieve werkbladen
PRAKTIJK
Michelle Clement

Door de mogelijkheden te benutten die tablets, het digibord en pc’s bieden, kun je als leerkracht je leerlingen actiever betrekken bij je les, zowel tijdens je instructie als bij de verwerking.

30  De schoolweek van Michèle van der Togt
SCHOOLWEEK
Deze maand deelt Michèle van der Togt (45) haar belevenissen van een schoolweek op de Kardinaal Alfrinkschool in Wageningen. Ze geeft vijf dagen per week les aan groep 3 van de school.

36  Speel een boek
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Laat je als leerkracht inspireren om boeken als uitgangspunt te gebruiken voor een boeiende maandafsluiting of afscheidsmusical. Vergeet vooral niet om de (groot)ouders uit te nodigen, zodat ook zij het plezier van een goed verhaal ervaren.

39  Brieven voor de hemel
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Talent voor de klas
– Brieven voor de hemel
– Handboek Ontwikkelingspsychologie bij kinderen en jeugdigen

44  Bloemen kleuren
SCIENCE IN DE BASISSCHOOL
Vincent Klabbers
In deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek. Verzamel alle afleveringen!

46  Staal
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Staal is de eerste taalmethode die spelling en grammatica tezamen aanbiedt1 Eigenlijk is dat heel logisch: kennis van woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen schrijven. Het is opmerkelijk dat deze voor de hand liggende combinatie nu pas integraal wordt aangeboden.

50  Verwacht in JSW
– Onderzoekend leren
– Kroos groeit
– Zomerschool: ontwikkelingen
– Film: Oorlogsgeheimen